PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Išēmiska insulta atkārtošanās risks pacientiem ar priekškambaru mirdzēšanu

Doctus
Išēmiska insulta atkārtošanās risks pacientiem ar priekškambaru mirdzēšanu
Pixabay.com
Pacienti ar priekškambaru mirdzēšanu (PM) var piedzīvot išēmisku insultu neskatoties uz antikoagulantu terapiju. Šajā pētījumā skaidrots, vai perorālu antikoagulantu pārtraukšana PM pacientam saistīta ar paaugstinātu rekurenta išēmiska insulta risku.

Šis bija vietēja mēroga kohortas pētījums Dānijā, kurā iekļāva pacientus no 50 gadu vecuma, kam ir PM, piedzīvots išēmisks insults un sākta vai atjaunota terapija ar perorāliem antikoagulantiem. Pētījuma ietvaros veikta arī gadījumu kontroles analīze, kurā pacienti ar rekurentu išēmisku insultu tika salikti pārī ar pacientiem, kas saņem antikoagulāciju, bet nav piedzīvojuši insultu.

Kohortā tika iekļauti 8119 pacienti (4392 [54,1 %] vīrieši; vidēji [SN] 78,4 [9,6] gadus veci; vidējais (IQR) CHA₂DS₂–VASc 4,0 [3,0–5,0] punkti). Vidējais (SN) novērošanas ilgums bija 2,9 (2,2) gadi, tā laikā 663 pacientiem bija rekurents išēmisks insults un no tiem 522 (80,4 %) saņēma antikoagulantu terapiju insulta brīdī. Vispārējā kumulatīvā sastopamība rekurentam išēmiskam insultam viena gada laikā bija 4,3 % (95 % TI 5,9–7,1 %) un vispārējā kumulatīvā sastopamība visu iemeslu mirstībai bija 15,4 % (95 % TI 14,7–16,2 %). Pielāgotā statistiskā analīze uzrādīja līdzīgus rezultātus. Pacientiem, kas pārtrauca perorālus antikoagulantus bija ar augstāku rekurenta išēmiska insulta risku (89 gadījumi [13,4 %], 180 kontroles [6,8 %]; pielāgotā iespēju attiecība 2,13; 95 % TI 1,57–2,89) salīdzinājumā ar pacientiem, kas saņēma antikoagulantus.

Atkārtota išēmiska insulta un mirstības risks PM pacientiem joprojām saglabājas, neskatoties uz sekundāru profilaksi ar perorāliem antikoagulantiem. Tomēr antikoagulantu pārtraukšana šo risku divkāršo. Pētījuma rezultāti izgaismo nepieciešamību antikoagulāciju PM pacientam turpināt arī pēc piedzīvota insulta, kā arī uzlabot sekundāras insulta profilakses pasākumus per se.

Avots: Hindsholm MF, García Rodríguez LA, Brandes A, et al. Recurrent Ischemic Stroke in Patients With Atrial Fibrillation While Receiving Oral Anticoagulants. JAMA Neurol. Published online June 24, 2024. doi:10.1001/jamaneurol.2024.1892