PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Augsta kombinēto Covid-19 vakcīnu efektivitāte

Doctus
Augsta kombinēto Covid-19 vakcīnu efektivitāte
Freepik.com
Cilvēkiem, kuri bija saņēmuši pirmo Oxford-AstraZeneca Covid-19 vakcīnas devu un otro saņēma mRNS vakcīnu, bija mazāks inficēšanās risks, salīdzinot ar cilvēkiem, kuri bija saņēmuši abas Oxford-AstraZeneca vakcīnas devas. Tas ir pierādīts valsts mēroga pētījumā, ko veica pētnieki Umeå universitātē, Zviedrijā.

No indivīdiem, kuri Zviedrijā tika vakcinēti ar divām devām pret Covid-19 līdz 2021. gada 5. jūlijam (N = 3 445 061) tika izveidota pētījuma grupa, kurā tika iekļauti 94 569 indivīdi, kuri bija saņēmuši miksētu ChAdOx1 nCoV-19 / BNT162b2 primārās vakcinācijas vakcīnu, 16 402 personas, kas saņēma miksētu vakcīnu pret ChAdOx1 nCoV-19 / mRNS-1273 un 430 100 indivīdu, kuri saņēma vienādu ChAdOx1 nCoV-19 / ChAdOx1 nCoV-19 primārās vakcinācijas vakcīnu. Turklāt tika atlasīti arī 180 716 indivīdi, kuri nebija vakcinēti. Rezultāts ietvēra simptomātisku Covid-19 infekciju, kas notika > 14 dienas pēc vakcinācijas.

Vidējā 76 dienu novērošanas laikā (diapazons 1–183) simptomātiska Covid-19 infekcija tika apstiprināta 187 indivīdiem ar miksētu vakcīnas shēmu (sastopamības biežums: 2,0/100 000 cilvēku dienām) un 306 indivīdiem no nevakcinētās kontroles grupa (sastopamības biežums: 7,1/100 000 cilvēku dienām). Salāgota vakcīnas efektivitāte bija 67 % (95% TI [59-73], P <0,001) miksētai ChAdOx1 nCoV-19 / BNT162b2 vakcinācijai pirms balstvakcinācijas un 79 % (95% TI [62-88], P <0,001) miksētai ChAdOx1 nCoV-19 / mRNS-1273 vakcinācijai pirms balstvakcinācijas. Apvienojot un analizējot kopā, abu miksēto vakcīnu shēmu efektivitāte bija 68 % (95% TI [61-74], P <0,001), kas bija ievērojami lielāka (mijiedarbība <0,001) nekā 50 % efektivitāte homoloģiskajai ChAdOx1 nCoV-19 / ChAdOx1 nCoV-19 (95% TI [41–58], P <0,001) vakcinācijas shēmai.

Pētnieki uzsver, ka pētījuma rezultāti var ietekmēt vakcinācijas stratēģijas dažādās valstīs. Pasaules Veselības organizācija ir paziņojusi, ka, neraugoties uz daudzsološajiem iepriekš veiktu pētījumu rezultātiem par imūnreakciju no kombinētās vakcinācijas, ir nepieciešami lielāki pētījumi, lai izpētītu to drošību un efektivitāti pret klīniskajiem rezultātiem. Šeit ir viens šāds pētījums.

AVOTS: Nordström P, Ballin M, Nordström A. Effectiveness of heterologous ChAdOx1 nCoV-19 and mRNA prime-boost vaccination against symptomatic Covid-19 infection in Sweden: A nationwide cohort study. The Lancet Regional Health - Europe, 2021; 100249