PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Bipolāri traucējumi var būt saistīti ar Pārkinsona slimību

Doctus
Pacientiem ar bipolāriem traucējumiem biežāk var attīstīties Pārkinsona slimība dzīves laikā, nekā cilvēkiem bez bipolāriem traucējumiem.

Pētījuma mērķis bija novērtēt Pārkinsona slimības (PS) risku pacientiem ar bipolāriem traucējumiem.

Pētījumā iekļāva 56 340 pacientus ar bipolāriem traucējumiem un 225 360 pēc vecuma un dzimuma pielāgotu kontroles grupu. Novērošanas laikā tika identificēti pacienti ar PS.

Pacientiem ar bipolāriem traucējumiem bija augstāka PS incidence (0,7 % pret 0,1 %; p<0,001) novērošanas periodā, salīdzinot ar kontroles grupu. Pēc samērošanas pēc demogrāfiskiem datiem un blakus saslimšanām, pacientiem ar bipolāriem traucējumiem biežāk attīstās PS (HR=6,78; 95 % TI [5,74 – 8,02]), salīdzinot ar kontroles grupu. Jo biežāka bija pacienta hospitalizācija maniakālu/ jauktu un depresīvu epizožu dēļ, jo lielāks PS attīstības risks.

Pētnieki secināja, ka pacientiem ar bipolāriem traucējumiem ir augstāks Pārkinsona slimības risks, nekā kontroles grupā. Maniakālas/ jauktas un depresīvas epizodes ir saistītas ar paaugstinātu Pārkinsona slimības attīstības risku. Tālāki pētījumi ir nepieciešami, lai noskaidrotu šī saistības patofizioloģiju.

 

AVOTS: Huang MH, Cheng CM, Huang KL, et al. Bipolar disorder and risk of Parkinson disease: A nationwide longitudinal study. Neurology, May 22, 2019