PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Celiakija saistīta ar paaugstinātu osteoporotisku lūzumu risku

Doctus
Celiakija ir saistīta ar paaugstinātu lūzumu risku, bet tai nav tiešas ietekmes uz FRAX aprēķinu. Ja celiakija tiek atzīta par sekundāru osteoporozes riska faktoru, tad to iekļauj FRAX novērtējumā.

Lūzumu riska novērtēšanas rīks (FRAX) izmanto klīniskos faktorus un kaulu minerālā blīvuma (KMB) mērījumus, lai prognozētu osteoporotisko (MOF) lūzumu varbūtību 10 gadu laikā. Pētījuma mērķis bija noteikt, vai celiakija ietekmē MOF risku neatkarīgi no FRAX rādītāja.

Pētījumā iekļāva 693 pacientus ar celiakiju un 68 037 cilvēkus no vispārējās populācijas, novērošanas periods bija 7 gadi.

Pētījuma laikā to cilvēku īpatsvars katrā kohortā, kuri piedzīvoja vienu vai vairākus nozīmīgus osteoporotiskus lūzumus, bija vienāds - 8,4% -, lai arī celiakijas grupa bija jaunāka, un vīriešu īpatsvars tajā bija lielāks.

Vispārējā populācijā bija laba saistība starp prognozēto FRAX un novēroto 10 gadu osteoporotisko lūzumu varbūtību. Tomēr pacientiem ar celiakiju prognozētā un novērotā lūzuma varbūtība atšķīrās, ja vien celiakija netika atzīta par sekundāras osteoporozes cēloni; pretējā gadījumā FRAX nenovērtēja celiakijas slimnieku 10 gadu lūzuma risku (prognozētie 7,4 % pret novērotajiem 10,8 %).

Cilvēkiem ar celiakiju pētījumā katrs FRAX rādītāja pieaugums par 1 standartnovirzi bija saistīts ar lielāku smaga osteoporotiska lūzuma risku neatkarīgi no tā, vai to aprēķina ar sekundāru osteoporozi (HR=1,66) vai kaulu minerālo blīvumu (HR  =1,80).

Celiakija ir saistīta ar paaugstinātu nozīmīgu osteoporotisku lūzumu risku. Ja celiakija tiek uzskatīta par sekundāru osteoporozes riska faktoru vai KMB ir iekļauta FRAX novērtējumā, FRAX precīzi paredz lūzumu risku.

 

AVOTS: Duerksen DR, Lix LM, Johansson H, et al. Fracture risk assessment in celiac disease: a registry-based cohort study. Osteoporosis International, online August 3, 2020.