PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Cilvēkiem ar cukura diabētu un kognitīviem traucējumiem ir augstāks sirds slimību risks

Doctus
Cilvēkiem ar cukura diabētu un kognitīviem traucējumiem ir augstāks sirds slimību risks
Freepik.com
Cilvēkiem ar 2. tipa cukura diabētu, kuriem ir arī kognitīvi traucējumi, var būt lielāks insulta, infarkta vai nāves risks, nekā citiem cilvēkiem ar cukura diabētu, kuriem nav kognitīvu traucējumu liecina jauns pētījums.

Kognitīvie traucējumi nozīmē, ka cilvēkam ir grūtības atcerēties, apgūt jaunas lietas, koncentrēties vai pieņemt lēmumus, kas ietekmē viņa ikdienas dzīvi. Vairāk nekā 16 miljoni cilvēku Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvo ar kognitīviem traucējumiem, un vecums ir lielākais riska faktors. Kognitīvie traucējumi var būt no viegliem līdz smagiem, un tie ir saistīti ar Alcheimera slimību, sirds slimībām, insultu un cukura diabētu.

Pētījumā tika iekļauti pētījuma dalībnieki, kuri sākumā pabeidza gan Monreālas kognitīvā novērtējuma (MoCA) testu, gan ciparu aizstāšanas testu (DSST) (n=8772). Šie rādītāji tika izmantoti, lai identificētu dalībniekus ar sākotnējiem būtiskiem kognitīviem traucējumiem (SCI), kas definēti kā MoCA vai DSST ≥ 1,5 standarta novirzes zem katra rezultāta vidējā rādītāja vai SCI-GM, kas tika balstīts uz saliktu indeksu no abiem rādītājiem, kas aprēķināti kā to ģeometriskais vidējais, un definēts kā rezultāts, kas bija ≥ 1,5 standarta novirzes zem attiecīgās valsts vidējā ģeometriskā vidējā. Tika analizēta saistība starp šiem pasākumiem un nopietniem nevēlamiem kardiovaskulāriem notikumiem (MACE) un insultu vai nāvi.

Pētnieki novērtēja saistību starp kognitīvo funkciju un turpmākiem kardiovaskulāriem notikumiem 8772 cilvēkiem ar 2. tipa cukura diabētu no REWIND izmēģinājuma vairāk nekā piecu gadu novērošanas laikā. Viņi atklāja, ka cilvēkiem ar zemāko kognitīvo funkciju līmeni bija lielāks infarkta un insulta risks nekā tiem, kuriem ir augstāks kognitīvās funkcijas līmenis.

Cilvēkiem ar smagiem kognitīviem traucējumiem bija līdz 1,6 reizēm lielāka iespēja piedzīvot nopietnus nevēlamus kardiovaskulārus notikumus un 1,8 reizes biežāk piedzīvot insultu vai nomirt, salīdzinot ar cilvēkiem bez kognitīviem traucējumiem. Šie atklājumi liecina, ka kognitīvā funkcija varētu paredzēt cilvēka turpmāko sirds slimību risku.

AVOTS: Cukierman-Yaffe T, Gerstein HC, Jan Basile J, et al. Novel Indices of Cognitive Impairment and Incident Cardiovascular Outcomes in the REWIND Trial. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2022