PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Covid-19 saistība ar galvassāpēm un izmainītu psihisko stāvokli bērniem, kuri tiek hospitalizēti

Doctus
Covid-19 saistība ar galvassāpēm un izmainītu psihisko stāvokli bērniem, kuri tiek hospitalizēti
Freepik.com
Saskaņā ar jaunu pētījumu, no hospitalizētiem bērniem, kuriem bija pozitīvs SARS-CoV-2 tests vai tika pieņemts, ka tas bija pozitīvs, 44 % attīstījās neiroloģiski simptomi, un šiem bērniem biežāk bija nepieciešama intensīvā aprūpe nekā viņu vienaudžiem, kuriem nebija šādu simptomu.

Pētījuma mērķis bija raksturot neiroloģisko izpausmju biežumu, agrīnu ietekmi un riska faktorus hospitalizētiem bērniem ar akūtu SARS-CoV-2 infekciju vai bērnu daudzsistēmu iekaisuma sindromu (MIS-C).

Šis bija daudzcentru, šķērsgriezuma pētījums par neiroloģiskām izpausmēm bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, hospitalizēti ar pozitīvu SARS-CoV-2 testu vai ar SARS-CoV-2 saistīta stāvokļa klīnisku diagnozi laika posmā no 2020. gada janvāra līdz 2021. gada aprīlim. Tika izmantota daudzfaktoru loģistiskā regresija neiroloģisko izpausmju riska faktoru noteikšanai.

No 1493 bērniem 1278 (86 %) tika diagnosticēts akūts SARS-CoV-2 un 215 (14 %) – MIS-C. Kopumā 44 % kohortas (40 % akūtu SARS-CoV-2 un 66 % MIS-C) bija vismaz viena neiroloģiska izpausme. Biežākie neiroloģiskie simptomi bērniem ar akūtu SARS-CoV-2 un MIS-C diagnozi bija galvassāpes (16 % un 47 %) un akūta encefalopātija (15 % un 22 %), abi p<0,05. Bērniem ar neiroloģiskām izpausmēm biežāk bija nepieciešama aprūpe intensīvās terapijas nodaļā (attiecīgi 51 % pret 22 %), p<0,001. Daudzfaktoru loģistiskajā regresijā secināja, ka bērni ar neiroloģiskām izpausmēm bija vecāki (izredzes attiecība [OR] = 1,1; 95% TI [1,07 - 1,13]), un viņiem biežāk bija MIS-C salīdzinājumā ar akūtu SARS-CoV-2 (OR = 2,16, 95% TI [1,45 - 3,24]), iepriekš bijušas neiroloģiskas un vielmaiņas slimības (OR=3,48, 95% TI [2,37 - 5,15]; un OR= 1,65, 95% TI [1,04 - 2,66]) un kakla sāpes (OR=1,74, 95% TI [1,16 - 2,64]) vai vēdersāpes (OR=1,43, 95% TI [1,03 – 2,00]); visi p<0,05.

Šajā daudzcentru pētījumā 44 % bērnu, kuri tika hospitalizēti ar SARS-CoV-2 vai saistītiem stāvokļiem, novēroja neiroloģiskas izpausmes, kas bija saistītas ar uzņemšanu intensīvās terapijas nodaļā un jau esošu neiroloģisku stāvokli. Pēc slimnīcas novērtējums un atbalsts funkcionāliem traucējumiem un neiroprotektīvas stratēģijas ir ļoti nepieciešams.

AVOTS: Finkv EL, Robertson CL, Wainwright MS, et al. Prevalence and Risk Factors of Neurologic Manifestations in Hospitalized Children Diagnosed with Acute SARS-CoV-2 or MIS-C. Pediatric Neurology, 2022; 128: 33