PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Garais Covid un smadzeņu darbības traucējumi

Doctus
Garais Covid un smadzeņu darbības traucējumi
Freepik.com
Pētnieki atklājuši, ka cilvēkiem ar ilgstošākiem Covid-19 simptomiem, tostarp smadzeņu miglu, bija samazināta veiktspēja dažādu garīgo procesu testēšanā līdz diviem gadiem pēc inficēšanās ar vīrusu.

Ir ziņots par kognitīviem traucējumiem pēc daudzu veidu infekcijām, tostarp SARS-CoV-2. Nav skaidrs, vai deficīts pēc SARS-CoV-2 laika gaitā uzlabojas. Līdz šim veiktie pētījumi ir vērsti uz hospitalizētiem indivīdiem ar novērošanu līdz pat gadam. Ietekmes klātbūtne, apjoms, noturība un korelācijas kopienas gadījumos joprojām ir salīdzinoši neizpētītas.

Kognitīvā veiktspēja (darba atmiņa, uzmanība, spriešana, kustību kontrole) tika novērtēta perspektīvā kohorta pētījumā, kurā piedalījās dalībnieki no Apvienotās Karalistes COVID Symptom Study Biobank laika posmā no 2021. gada 12. jūlija līdz 2021. gada 27. augustam (1. kārta) un no 2022. gada 28. aprīļa līdz 21. jūnijam (2. kārta). Dalībnieki, kas tika atlasīti no viedtālruņa lietotnes COVID Symptom Study, ietvēra personas ar SARS-CoV-2 infekciju un bez tās un dažādu simptomu ilgumu. Covid-19 iedarbības ietekme uz kognitīvo precizitāti un reakcijas laika rādītājiem tika novērtēta, izmantojot daudzfaktoru lineārās regresijas modeļus, kas svērti pēc apgrieztās līdzdalības varbūtības, pielāgojoties iespējamiem jaucējfaktoriem. Tika pārbaudīta pastāvīgo simptomu nozīme pēc inficēšanās ar Covid-19. Garengriezuma analīzē tika novērtētas kognitīvās veiktspējas izmaiņas starp abām kārtām.

1.kārtu pabeidza 3335 indivīdi, no kuriem 1768 pabeidza arī 2. kārtu. 1. kārtā indivīdiem ar iepriekšējiem pozitīviem SARS-CoV-2 testiem bija zemāka kognitīvā precizitāte (N = 1737, β = -0,14 standartnovirzes, SD, 95 % TI [-0,21 - -0,07]), salīdzinot ar kontroles grupu. Kognitīvais deficīts vislielākais bija pozitīviem indivīdiem ar ≥12 nedēļu simptomiem (N = 495, β = -0,22 SD, 95 % TI [-0,35 - -0,09]). Ietekme bija salīdzināma ar slimības smagumu (N = 281, β = -0,31 SD, 95 % TI [-0,44 - -0,18]). Stratifikācija pēc pašu ziņotās atveseļošanās atklāja, ka kognitīvais deficīts bija konstatējams tikai SARS-CoV-2 pozitīvām personām, kuras nejutās atguvušās no Covid-19, savukārt personām, kuras ziņoja par pilnīgu atveseļošanos, deficīta nebija. Garengriezuma analīze neliecināja par kognitīvām izmaiņām laika gaitā, kas liecina, ka skarto indivīdu kognitīvais deficīts saglabājās gandrīz 2 gadus kopš sākotnējās inficēšanās.

Kognitīvais deficīts pēc SARS-CoV-2 infekcijas bija konstatēts gandrīz divus gadus pēc inficēšanās, un izteiktāks šis deficīts bija tiem, kuriem ilgāk saglabājās simptomi, kuriem bija pastāvīgi simptomi un/vai smagāka slimības gaita. Tomēr šādi trūkumi netika atklāti personām, kuras ziņoja par pilnīgu atveseļošanos no Covid-19. Pētnieki norāda, ka ir jāturpina darbs, lai uzraudzītu un attīstītu izpratni par atveseļošanās mehānismiem tiem, kuriem ir pastāvīgi simptomi.

AVOTS: Cheetham NJ, Penfold R, Giunchiglia V, et al. The effects of COVID-19 on cognitive performance in a community-based cohort: a COVID symptom study biobank prospective cohort study. eClinicalMedicine, 2023; 102086