PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Garastāvokļa traucējumi saistīti ar augstāku Covid-19 hospitalizācijas un nāves risku

Doctus
Garastāvokļa traucējumi saistīti ar augstāku Covid-19 hospitalizācijas un nāves risku
Pixabay.com
Saskaņā ar sistemātisku pārskatu un meta-analīzi, kas publicēta žurnālā JAMA Psychiatry, esoši garastāvokļa traucējumi ir saistīti ar lielāku Covid-19 hospitalizācijas un nāves risku.

Pētījuma mērķis bija novērtēt, vai esoši garastāvokļa traucējumi ir saistīti ar lielāku Covid-19 inficēšanā, hospitalizācijas, smagu komplikāciju un nāves risku.

Šajā sistemātiskajā pārskatā un meta-analīzē, kurā piedalījās vairāk nekā 91 miljons cilvēku, indivīdiem ar jau esošiem garastāvokļa traucējumiem, salīdzinot ar tiem, kuriem nav garastāvokļa traucējumu, bija ievērojami augstākas izredzes, ka var būt Covid-19 hospitalizācija vai pat letāls iznākums.

Pētnieki meklēja pētījumus, kuros tika ziņoti dati par Covid-19 rezultātiem populācijās ar garastāvokļa traucējumiem un bez tiem, no PubMed/MEDLINE, The Cochrane Library, PsycInfo, Embase, Web of Science, Google/Google Scholar, LitCovid datubāzēm. No 1 550 rakstiem, kas tika identificēti, izmantojot šo meklēšanas stratēģiju, 21 pētījums tika iekļauts analīzē.

Covid-19 hospitalizācijas iespējamība bija ievērojami lielāka personām ar iepriekš esošiem garastāvokļa traucējumiem, salīdzinot ar tiem, kuriem tādu nebija (OR= 1,31; 95% TI [1,12-1,53]; P = 0,001; n = 26 554 397 ). Cilvēkiem ar garastāvokļa traucējumiem bija arī ievērojami lielāks nāves risks no Covid-19 (OR = 1,51; 95% TI [1,34-1,69]; P <0,001; n = 25 808 660).

Netika novērota saistība starp garastāvokļa traucējumiem un inficēšanos ar Covid-19 (OR = 1,27; 95% TI [0,73-2,19]; P = 0,40; n = 65,514,469) vai smagiem notikumiem/komplikācijām (OR = 0,94; 95% TI [0,87-1,03] ; P = 0,19; n = 83 240).

Autori atzīmēja, ka iespējamais skaidrojums par zemākām Covid-19 smagu notikumu izredzēm, bet lielākām hospitalizācijas un nāves izredzēm ietver atšķirības starp pētījumiem, kā definēt smagus notikumus, atšķirības starp pētījumiem par notikumu ziņošanu un kodēšanu, kā arī statistisko pieeju neviendabīgumu. Turklāt Covid-19 smago notikumu analīze ietvēra salīdzinoši nelielu izlases lielumu.

Šie rezultāti liecina, ka indivīdi ar garastāvokļa traucējumiem ir jāklasificē kā Covid-19 hospitalizācijas un nāves riska grupa, nodrošinot pamatu vakcīnu prioritāšu noteikšanai. Turpmākajos pētījumos jārisina jautājums, vai Covid-19 vakcinācijām ir atšķirīga efektivitāte cilvēkiem ar garastāvokļa traucējumiem un vai Covid-19 infekcija ietekmē pamatā esošo garīgo traucējumu norisi.

 

AVOTS: Ceban F, Nogo D, Carvalho IP, et al. Association Between Mood Disorders and Risk of COVID-19 Infection, Hospitalization, and Death. A Systematic Review and Meta-analysis. AMA Psychiatry. Published online July 28, 2021