PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

"Goda un spoku autoru" augstā ietekme biomedicīnas žurnālos: šķērsgriezuma pētījums

Doctus
Katram piektajam (21%) publicētajam rakstam 6 vadošajos medicīnas žurnālos 2008.gadā ir bijis goda vai spoka autors, vēsta Bitu medicīnas žurnālā (The British Medical Journal) publicēta pētījuma rezultāti.   

Par goda autoriem tiek dēvēti autori, kuri ir nodēvēti par autoriem, lai gan nav devuši būtisku ieguldījumu raksta tapšanā un varētu uzņemties atbildību par paveikto darbu. Savukārt spoku autori ir tie, kuri ir ieguldījuši būtisku darbu raksta tapšanā, bet nav nosaukti pie autoriem.

Jo lielāka ir goda un spoku autoru proporcija, jo lielāka nepārredzamība un nopietnākas bažas par akadēmisko kopienu.

Konkrētā pētījuma mērķis bija novērtēt goda un spoku autoru izplatību sešos vadošajos medicīnas žurnālos 2008.gadā un salīdzināt šo izplatību ar 1996.gadā publicētajiem datiem. Šis bija šķērsgriezuma pētījums, kurā tika izmantota aptaujas anketa, kura tika izsūtīta uz e-pastiem. Dalībnieki bija 896 zinātnisku rakstu, pārskatu rakstu un redakcionālo/ atzinumu rakstu vadošie autori, kuru raksti 2008.gadā bija publicēti sešos medicīnas žurnālos ar augstu ietekmes faktoru: Annals of Internal Medicine, JAMA, Lancet, Nature Medicine, New England Journal of Medicine, un PLoS Medicine.

Uz izsūtīto anketu atbildēja 630 autori (70,3%). Rakstu ar goda autoriem vai spoku autoriem vai abiem šo autoru veidiem izplatība bija 21% (95% TI [18%-24,3%], tas ir par 8,2 procentpunktiem mazāk nekā 1996.gadā (p=0,004).

Balstoties uz 545 atbildēm par goda autoriem, tika secināts, ka 96 rakstiem (17,6% (95% TI [14,6% - 21,0%])) bija goda autori (šī proporcija mainījās atkarībā no žurnāla no 12,2% līdz 29,3%) un netika novērotas statistiski ticamas atšķirības salīdzinot ar 1996.gadu (19,3%; p>0,05).

Balstoties uz 622 atbildēm par spoku autoriem, tika secināts, ka 49 rakstos (7,9% (95% TI[6% - 10,3%])) bija spoku autori (proporcija mainījās atkarībā no žurnāla no 2,1% līdz 11,0%), salīdzinājumā ar 1996.gadu spoku autoru izplatība ir ievērojami samazinājusies (11,5%; p

Goda autoru izplatība bija 25% oriģināliem zinātniskajiem pētījumiem, 15% pārskatu rakstiem un 11,2% redakcionāro/ atzinumu rakstu, savukārt spoku autoru izplatība bija 11,9% pētnieciskajiem rakstiem, 6% pārskatu rakstiem un 5,3% redakcionāriem rakstiem.

Pierādījumi par goda un spoku autoru izplatību 21% publicēto rakstu vadošajos medicīnas žurnālos 2008.gadā liecina, ka ir nepieciešams pastiprināti pievērsties šis jautājumam, lai veicinātu atbildību, autorību pārredzamību un saglabātu integritāti zinātniskajās publikācijās.

Raksta pirmavots The British Medical Journal (BMJ 2011; 343:d6128)