PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Identificēti mirstības riska faktori pacientiem ar COVID-19

Doctus
Pacienti, kuri neizdzīvoja pēc hospitalizācijas ar Covid-19, bija gados vecāki, ar blakus saslimšanām un paaugstinātu D-dimēru līmeni, secināts pētījumā, kurā analizēti nāves gadījumi pacientiem Ķīnā, kuri bija hospitalizēti ar Covid-19.

Šis bija retrospektīvs, daudz centru kohorta pētījums, kurā iekļāva pacientus (>=18 gadi), kuri tika hospitalizēti Uhaņas slimnīcās ar laboratoriski apstiprinātu Covid-19 un kuri tika izrakstīti vai nomira līdz 2020.gada 31.janvārim. No elektroniskajiem veselības datiem tika iegūta informācija par demogrāfiskiem, klīniskiem faktoriem, ārstēšanu un laboratorajiem datiem, šī informācija tika salīdzināta starp tiem, kuri izdzīvoja un tiem, kuri neizdzīvoja.

Pētījumā iekļāva 191 pacientu, no tiem 137 izrakstīja no stacionāra un 54 nomira.  91 (48 %) pacientam bija blakusaslimšanas, biežāk hipertensija (58 (30 %)), cukura diabēts (36 [19 %]) un koronārā sirds slimība (15 [8 %]). Daudzfaktoru regresijas analīze uzrādīja, ka augstākas intrahospitaļās mirstības izredzes ir gados vecākiem pacientiem (OR=1,1; 95 5 TI [1,03 – 1,17], pieaugums par katru gadu; p<0,005), tiem, kuriem ir augstāks punktu skaits orgānu mazspējas novērtējumā (Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)) (OR=5,65; 95 % TI [2,61 – 12,23]; p<0,0001), un tiem, kuriem iestājoties stacionārā D-dimēru līmenis ir augstāks par 1 µg/L (OR=18,42; 95 % TI [2,64 – 128,55]; p<0,005). Izdzīvojušajiem mediānais vīrusa izzušanas laiks bija 20 dienas, bet tiem, kuri nomira, vīruss saglabājās līdz nāves brīdim. Garākais laiks, kas tika novērots, līdz vīrusa izzušanai bija 37 dienas.

Potenciālie riska faktori – vecums, augsts punktu skaits orgānu mazspējas novērtējumā un D-dimēri virs 1 µg/L – var palīdzēt ārstiem identificēt pacientus ar sliktu prognozi jau slimības sākuma stadijā. Pagarinātais vīrusa saglabāšanās laiks liek domāt par izolācijas stratēģiju mainīšanu un optimālu antivirālo terapiju nākotnē.

AVOTS: Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet. Published online March 9, 2020