PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Malārijas kandidātvakcīna uz pusi samazina malārijas risku

Doctus
Puse no pasaules iedzīvotājiem ir pakļauta malārijas riskam; malārijas dēļ ik gadu mirst ap 800 000 cilvēku, lielākā daļa no tiem ir līdz piecus gadus veci bērni, kuri dzīvo Āfrikā, sub-Sahāras reģionā.

Vakcīnas RTS,S apjomīga 3. fāzes pētījuma pirmie rezultāti, kas 18. oktobrī tika publicēti tiešsaistes izdevumā New England Journal of Medicine (NEJM), apliecina, ka malārijas kandidātvakcīna bērniem Āfrikā nodrošina nozīmīgu aizsardzību pret simptomātiskām un smagām malārijas formām un tai ir atbilstošs drošības un panesības profils. Šie rezultāti tika publiskoti 18. oktobrī Sietlā, Malārijas Forumā, ko organizēja Bila un Melindas Geitsu Fonds.

Bērni vecumā no 5 līdz 17 mēnešiem

Pētījums, kas notika Āfrikas sub-Sahāras reģiona 7 valstīs izveidotos 11 pētījuma centros, uzrādīja, ka trīs vakcīnas RTS,S devas bērniem samazina risku ciest no klīniskas malārijas, kā arī smagas malārijas formām attiecīgi par 56% un 47%. Šie rezultāti ir iegūti, analizējot datus, kas saņemti par pirmajiem 6 000 bērniem (5 – 17 mēnešus veciem) 12 mēnešus ilgā laika posmā pēc vakcinācijas. Malārijas klīniskās izpausmes ir izteikts drudzis un drebuļi. Slimība var ātri progresēt līdz smagai malārijas formai, nopietni skarot asinsrades sistēmu, smadzenes vai nieres un ļaunākajā gadījumā būt pat fatāla. Šie 3. fāzes rezultāti saskan ar iepriekš iegūtajiem 2. fāzes rezultātiem.

Zīdaiņi vecumā 6 līdz 12 nedēļām

Pētījums turpinās, un efektivitātes un drošības rezultāti 6 - 12 nedēļas vecu zīdaiņu grupā tiek sagaidīti 2012. gada beigās. Šie rezultāti sniegs izpratni par RTS,S malārijas kandidātvakcīnas efektivitātes profilu tieši šajā vecuma grupā kā klīniskas, tā smagas malārijas gadījumā.

Kombinētie dati par zīdaiņiem vecumā no 6 - 12 nedēļām un bērniem no 5 - 17 mēnešiem

Ir veikta analīze par novērotajām smagās malārijas epizodēm visiem 15 560 pētījumā iesaistītajiem zīdaiņiem un bērniem vecumā no 6 nedēļām līdz 17 mēnešiem. Šie rezultāti uzrāda 35% efektivitāti visā kontroles periodā, kura ilgums bija no 0 – 22 mēnešiem (vidēji – 11, 5 mēneši).

Ilgtermiņa efektivitāte

Malārijas kandidātvakcīna RTS,S aizvien atrodas attīstības stadijā. Turpmākā informācija par vakcīnas sniegtās aizsardzības ilgtermiņa efektivitāti 30 mēnešus pēc 3. devas saņemšanas būs pieejama 2014. gada beigās. Tie būs pētījumos balstīti pierādījumi nacionālajām sabiedrības veselības un zāļu tirgus uzraudzības institūcijām, kā arī starptautiskajām sabiedrības veselības organizācijām, kas ļaus izvērtēt kā RTS,S vakcīnas sniegtos ieguvumus, tā arī riskus.

Drošība

Vispārējais nopietnu blakusparādību biežums šajā pētījumā ir līdzīgs abām grupām – grupā, kas saņēma RTS,S kandidātvakcīnu, tas bija 18%, bet grupā, kas saņēma kontroles vakcīnu – 22%.

Atšķirības blakusparādību biežuma rādītājos abās grupās tika novērotas tādu specifisku gadījumu jomā kā, piemēram, krampji un meningīts, un tie bija augstāki grupā, kas saņēma kandidātvakcīnu. Tiek uzskatīts, ka krampji ir saistīti ar drudzi, savukārt meningītam nav saistības ar ievadīto vakcīnu. Šiem specifiskajiem gadījumiem arī turpmāk tiks pievērsta īpaša uzmanība, un papildu informācija par RTS,S kandidātvakcīnas drošības profilu tuvāko trīs gadu periodā tiks būtiski papildināta.