PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Medikamenti kardiovaskulārā riska mazināšanai neietekmē erektilo disfunkciju

Doctus
Erektilā disfunkcija (ED) ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma. Tiek uzskatīts, ka vīriešiem, kuri saņem kardiovaskulāros riska faktorus, tādus kā augsts asinsspiediens un augsts holesterīna līmenis, mazinošus medikamentus, ir augstāks ED attīstības risks un bieži ir šo medikamentu izraisītas blakusparādības.

Tomēr jaunā pētījumā par holesterīnu pazeminošu medikamentu un asinsspiedienu pazeminošu medikamentu kombināciju (kandesartāns/ hidrohlortiazīds)  secināts, ka šie medikamenti negatīvi neietekmē erektilo disfunkciju.

Pētījumā piedalījās vīrieši virs 55 gadu vecuma, kuriem bija vismaz viens kardiovaskulārais riska faktors. Erektilā disfunkcija tika novērtēta, izmantojot  starptautisko erektilās funkcijas indeksa skalu (IIEF-EF). Vīrieši ar nepabeigtu novērtējumu vai kuriem nebija seksuālu attiecību pētījumā netika iekļauti. Vīrieši nejaušināti tika iedalīti rosuvastatīna (10 mg/ dienā) vai placebo grupā un kandesartāna/  hidrohlortiazīda (16 mg/ 12,5 mg/ dienā) vai placebo grupā. Primārais pētījuma iznākums bija IIEF-EF izmaiņas pēc pētījuma novērošanas laika, salīdzinot ar pētījuma sākuma rezultātu.

Pētījumā iekļāva 2153 vīriešus, vidējais vecums bija 61,5 gadi, vidējais novērošanas laiks bija 5,8 gadi. Vidējais sākotnējais IIEF-EF punktu skaits bija 23 (SD 5,6 ). Vidējās IIEF-EF punktu izmaiņas nebija statistiski ticamas rosuvastatīna un placebo grupā (-1,4; SE 0,3 pret -1,5; SE 0,3; p>0,05), salīdzinot punktu skaitu pēc novērošanas perioda un pētījuma sākumā. Arī starp kandesartāna/ hidrohlortiazīda grupu un placebo grupu netika konstatētas statistiski ticamas atšķirības (-1,6; SE 0,3 pret -1,3; SE 0,3; p>0,05), arī starp kombinēto terapijas grupu un dubulto placebo grupu atšķirības nekonstatēja (p>0,05).

Pētnieki secināja, ka holesterīnu pazeminoši medikamenti (statīni) un asinsspiedienu pazeminoši medikamenti (kandesartāns/  hidrohlortiazīds) monoterapijā vai kombinācijā neietekmē erektilo disfunkciju.

 

AVOTS: Joseph P, Lonn E, Bosch J, et al. Long-term Effects of Statins, Blood Pressure-Lowering, and Both on Erectile Function in Persons at Intermediate Risk for Cardiovascular Disease: A Substudy of the Heart Outcomes Prevention Evaluation-3 (HOPE-3) Randomized Controlled Trial. Canadian Journal of Cardiology, 2018; 34 (1): 38.