PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Otrā tipa cukura diabēta risks pacientiem ar vairogdziedzera vēzi pēc tireoīdektomijas

Doctus
Otrā tipa cukura diabēta risks pacientiem ar vairogdziedzera vēzi pēc tireoīdektomijas
Pixabay.com
Vairogdziedzera funkcijas traucējumi pēc tireoīdektomijas un tālāka vairogdziedzera stimulējošā hormona nomākšana var būt iemesls negatīvam efektam uz glikozes homeostāzi pacientiem ar vairogdziedzera vēzi.

Lai noskaidrotu, vai tireoīdektomija paaugstina 2.tipa cukura diabēta (CD) risku vairogdziedzera vēža pacientiem un vai levotiroksīna devai ir kāda saistība ar 2.tipa CD attīstību, tika veikts retrospektīvs uz populāciju balstīts kohortas pētījums. Tika iekļauti 36 377 vairogdziedzera vēža pacienti bez zināmas cukura diabēta diagnozes, kam tika veikta tireoīdektomija laika periodā no 2004.–2013.gadam. Kā kontroles tika izvēlēti piemeklēti ne–vairogdziedzera vēža pacienti, izmantojot 1:1 perspektivitātes rādītāju. Galvenais pētījuma iznākums: pirmreizēji attīstījies 2.tipa cukura diabēts.

Vairogdziedzera pacientiem, kam tika veikta tireoīdektomija, bija augstāks risks attīstīties 2.tipa cukura diabētam, salīdzinot ar piemeklētajām kontrolēm (riska attiecība [HR]: 1,43, 95 % TI 1,39–1,47). Vairogdziedzera vēža pacienti no otrās kvartiles (vidējās levotiroksīna devas 101–127µg/dienā) tika uzskatīti par references grupu, un tādējādi pēc pielāgošanas risks 2.tipa CD attīstībai bija augstāks pirmajā kvartilē (saņemot < 101µg/dienā levotiroksīnu; HR: 1,45, 95 % TI 1,36–1,54) un ceturtējā kvartilē (≥150 µg/dienā; HR: 1,37, 95 % TI 1,29–1,45), kamēr risks mazinājās trešajā kvartilē (128–149 µg/dienā; HR: 0,91, 95 % TI 0,85–0,97).

Vairogdziedzera vēža pacienti, kam tika veikta tireoīdektomija bija ar augstāku 2.tipa cukura diabēta attīstības risku, salīdzinot ar kontrolēm. Un tika novērota U–tipa devas atkarīga saistība starp levotiroksīna devu un 2.tipa cukura diabēta risku.

Avots: Roh E, Noh E, Hwang SY, Kim JA, Song E, Park M, Choi KM, Baik SH, Cho GJ, Yoo HJ. Increased risk of type 2 diabetes in patients with thyroid cancer after thyroidectomy: A nationwide cohort study. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Oct 28:dgab776. doi: 10.1210/clinem/dgab776. Epub ahead of print. PMID: 34718625.