PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pacienta un ārsta diskusija par antikoagulanta izvēli: kvalitatīvs pētījums

Doctus
Pacienta un ārsta diskusija par antikoagulanta izvēli: kvalitatīvs pētījums
Pixabay.com
Kā ārsts runā ar pacientu, ja ātriju fibrilācijas gadījumā ir jāsāk terapija ar antikoagulantu? Kā (un vai) ārsts lēmuma pieņemšanā iesaista pacientu? Mūsdienās izvēle svārstās divos virzienos: varfarīns vai tiešie orālie antikoagulanti (TOAK).

Kvalitatīva pētījuma ietvaros tika veikta satura analīze par 37 vizītēm pie ārsta—speciālista par tālāko terapijas gaitu pēc ātriju fibrilācijas diagnozes noteikšanas.

Pētījumā piedalījās 21 speciālists (67 % bija kardiologi). Pēc šīm vizītēm gandrīz visos gadījumos (92 %) tika parakstīta terapija ar TOAK. Satura analīzē izgaismojās četri sarunas virzieni ar pacientu par antikoagulantu lietošanas sākšanu (jāņem vērā, ka pētījums norisinājās ASV, attiecīgi atšķiras no situācijas Eiropā):

Ieguvumi un riski antikoagulanta lietošanas sākšanai: lielākajā daļā gadījumu saruna par insulta un asiņošanas riskiem bija nepilnīga, ārsti bieži izmantoja emocionālu valodas stilu.

Varfarīna un TOAK salīdzināšana: ārsti salīdzināja abas zāļvielas, izmantoja pārliecinošu valodas stilu, bet skaidrojumos bija jūtami jaukti signāli pacientam, skaidrojot, ka varfarīns un TOAK ir viens un tas pats, bet tajā pašā laikā uzsverot, ka varfarīns ir žurku inde.

Medikamentu izmaksas: ārsti nereti nespēja pilnvērtīgi atbildēt uz pacienta jautājumiem par izmaksām, bieži izsniedza bezmaksas paraugus un kuponus.

TOAK un televīzijā redzamās reklāmas: ārsti izmantoja reklāmās redzamo saturu, lai orientētu pacientu izvēlēties TOAK, nevis varfarīnu. Tāpat tika pārrunāts televīzijā redzētās tiesas prāvas saturs pēc neveiksmīgas pacientu pieredzes ar TOAK.

Šajā kvalitatīvajā pētījumā atspoguļojas ārstu uzstājīgā vēlme pacientam izvēlēties antikoagulāciju ar TOAK, tajā pašā laikā nespējot pacientu informēt par gaidāmajām izmaksām. Gadījumos, ja pacients nevar ilgtermiņā atļauties kādu no TOAK, tas var veicināt nevajadzīgu finansiālo slogu pacientam vai atteikšanos no antikoagulācijas kā tādas, pakļaujot sevi insulta riskam.

AVOTS: Martinez KA, Hurwitz HM, Rothberg MB. Qualitative Analysis of Patient–Physician Discussions Regarding Anticoagulation for Atrial Fibrillation. JAMA Intern Med, published online October 31, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2022.4918.