PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pacientiem ar hronisku niezi ir paaugstināts depresijas, pašnāvības domu un stresa risks

Doctus
Nieze ir bieži sastopams pacientiem ar ādas slimībām. Pētnieki atklāja, ka pacientiem ar dermatoloģiskām saslimšanām, nieze ir saistīta ar klīnisku depresiju, domām par pašnāvību un stresu. Pētnieki iesaka šādu pacientu aprūpē iesaistīt multidisciplināru komandu, lai pasargātu un pārvaldību ar niezi saistītās problēmas.

Nieze ir ļoti izplatīts un daudzdimensionāls simptoms. Pētījuma mērķis bija analizēt saistību starp niezi un garīgo veselību pacientiem ar dermatoloģisku saslimšanu. Šis bija vairāku centru šķērsgriezuma pētījums, ko veica 13 Eiropas valstu dermatoloģijas klīnikās. Kopumā pētījumā tika iekļauti 3530 pacienti un 1094 veseli kontroles grupas dalībnieki. Pacienti tika klīniski pārbaudīti. Iznākumi bija nieze (tajā brīdī esoša, hroniskums un intensitāte), slimnīcas trauksmes un depresijas skala, EQ5D-VAS, sociāldemogrāfiskie faktori, domas par pašnāvību, stress (negatīvi dzīves notikumi un ekonomiskās grūtības).

Rezultāti uzrādīja būtisku saistību starp niezes esamību un klīnisko depresiju, domām par pašnāvību un ekonomiskām grūtībām (izredžu attiecības koeficienti attiecīgi OR=1,53 (95% TI [1,15 - 2,02]), OR= 1,27 (95% TI [1,01- 1,60]), OR=1,24 (95 % TI [1,10 - 1,50])). Vispārējā veselības stāvokļa vidējais vērtējums, kas novērtēts ar EQ5D-VAS, pacientiem ar niezi bija 65,9 (SD = 20,1), salīdzinot ar 74,7 (SD = 18,0) pacientiem bez niezes (p vērtība <0,001), savukārt kontroles grupas dalībniekiem ar niezi tas bija 74,9 (SD = 15,7) salīdzinot ar 82,9 (SD = 15,6) kontroles grupas dalībniekiem bez niezes (p vērtība <0,001).

Nieze ievērojami palielina psihisko slimību slogu pacientiem ar dermatoloģiskām saslimšanām. Šādu pacientu aprūpē jāiekļauj multidisciplināra komanda.

 

AVOTS: Dalgard FJ, Svensson A, Halvorsen JA, et al. Itch and mental health in dermatological patients across Europe: a cross sectional study in 13 countries. Journal of Investigative Dermatology, 2019