PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pacientiem ar šizofrēniju ir paaugstināts mirstības risks no Covid-19

Doctus
Pacientiem ar šizofrēniju ir paaugstināts mirstības risks no Covid-19
Pixabay
Šizofrēnijas spektra traucējumi var būt mirstības riska faktors pacientiem ar Covid-19, pētījuma rezultāti publicēti žurnālā JAMA Psychiatry.

Pētījuma mērķis bija novērtēt, vai šizofrēnijas spektra traucējumi, garastāvokļa traucējumi vai trauksmes traucējumi ir saistīti ar mirstību pacientiem ar Covid-19.

Šis bija retrospektīvs pētījums, kurā analizēja datus par 7348 pacientiem ar apstiprinātu Covid-19 diagnozi. Pacienti tika iedalīti grupās pēc psihiskās diagnozes: šizofrēnija un šizoafektīvi traucējumi, garastāvokļa traucējumi un trauksme. Pacienti ar šīm diagnozēm tika salīdzināti ar kontroles grupu bez psihiskiem traucējumiem.

No 26 540 testētiem pacientiem, 7348 tika diagnosticēts SARS-CoV-2 (vidējais vecums bij 54 gadi (SD 18,6); 3891 bija sieviete (53 %).  No visiem pētījumā iesaistītajiem pacientiem 75 (1 %) bija anamnēzē šizofrēnijas spektra traucējumi, 564 (7,7 %) bija garastāvokļa traucējumi un 360 (4,9 %) bija trauksmes traucējumi anamnēzē.  Pēc samērošanas ar demogrāfiskiem un medicīniskiem riska faktoriem, šizofrēnijas spektra traucējumi bija saistīti ar mirstību no Covid-19 (OR=2,67; 95 % TI [1,48 – 4,8]). Starp garastāvokļa traucējumiem (OR=1,14; 95 % TI [0,87 – 1,49]) un trauksmi (OR=0,96; 95 % TI [0,65 – 1,41]) un mirstību no Covid-19 netika konstatēta statistiski ticama saistība.   

Šajā kohorta pētījumā ar pieaugušajiem ar pozitīviem SARS-CoV-2 testa rezultātiem secināts, ka šizofrēnijas spektra traucējumu diagnoze ir saistīta ar paaugstinātu mirstības risku, bet tiem, kuriem bija garastāvokļa un trauksmes traucējumi, nebija paaugstināts mirstības risks. Šie rezultāti liecina, ka šizofrēnijas spektra traucējumi var būt mirstības riska faktors pacientiem ar Covid-19.

AVOTS: Nemani K, Li Ch, Olfson M, et al. Association of Psychiatric Disorders With Mortality Among Patients With COVID-19. JAMA Psychiatry. Published online January 27, 2021.