PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Protonu sūkņa inhibitoru lietošana saistīta ar zemāku demences risku

Doctus
Visu laiku tika uzskatīts, ka protonu sūkņa inhibitoru (PSI) lietošana paaugstina demences attīstības risku, bet jaunākajā pētījumā pierādīts pretējais – demences risks ir zemāks.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp PSI lietošanu un viegliem kognitīviem traucējumiem, demenci un īpaši Acheimera slimību. Šis bija ilgstošs novērojuma pētījums. Pētījumā piedalījās brīvprātīgie pēc 50 gadu vecuma, katram dalībniekam bija 2 – 6 vizītes pie ārsta gada laikā; 884 lietoja PSI katrā vizītē, 1925 PSI lietoja neregulāri un 7677 nekad nelietoja PSI. Visiem dalībniekiem pētījuma sākumā bija normāla kognitīvā funkcija un nebija demences.

Izmantojot daudzfaktoru Koks regresijas metodi, tika novērtēta saistība starp PSI lietošanu un kognitīvo funkciju vai demenci. Tika kontrolēti arī jaucējfaktori: demogrāfiskie faktori, asinsvadu blakus saslimšanas, garastāvoklis, antiholīnerģisko medikamentu un histamīna 2 receptoru antagonistu lietošana.

Regulāra PSI (vienmēr pret nekad) lietošana bija saistīta ar zemāku kognitīvo funkciju samazināšanos (HR=0,78; 95 % TI [0,66 – 0,93]; p<0,05) un zemāku demences vai Alcheimera slimības attīstības risku (HR=0,82; 95 % TI [0,69 – 0,98]; p<0,05). Neregulāra PSI lietošana arī bija saistīta ar zemāku kognitīvo funkciju pasliktināšanos (HR=0,84; 95 % TI [0,76 – 0,93]; p=0,001) un zemāku demences vai Alcheimera slimības risku (HR=0,82; 95 % TI [0,74 – 0,91]; p<0,01

Pētnieki secināja, ka protona sūkņa inhibitoru lietošana nav saistīta ar paaugstinātu demences vai Alcheimera slimības attīstības risku, šis secinājums ir pretējs iepriekš veikto pētījumu secinājumiem. Pētījuma ierobežojums bija tas, ka PSI lietošana un tās biežums bija dalībnieku pašu ziņots, tādēļ būtu jāveic perspektīvs pētījums, lai apstiprinātu šos rezultātus.

 

AVOTS: J Am Ger Soc. Published online June 7, 2017.