PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saistība starp autismu bērnībā un kardiometaboliskām slimībām

Doctus
Saistība starp autismu bērnībā un kardiometaboliskām slimībām
Freepik.com
Lai palīdzētu gūt ieskatu par iespējamu saistību starp autiskā spektra traucējumiem (ASD) un kardiometaboliskām slimībām, pētnieki veica sistemātisku pārskatu un meta-analīzi. Rezultāti liecināja, ka ASD bija saistīta ar lielāku cukura diabēta attīstības risku kopumā, tostarp gan 1., gan 2. tipa cukura diabētu.

Lai gan paaugstināts aptaukošanās risks indivīdu ar autismu vidū ir labi pierādīts, pierādījumi par saistību starp autismu, kardiometaboliskajiem traucējumiem un aptaukošanos joprojām ir nepārliecinoši.

Sistemātiskā pārskata un meta-analīzes mērķis bija izpētīt saistību starp autisma spektra traucējumiem un kardiometaboliskām slimībām.

PubMed, Scopus, Web of Science, ProQuest, Embase un Ovid datu bāzēs tika meklēti pētījumi no pirmsākumiem līdz 2022. gada 31. jūlijam bez ierobežojumiem attiecībā uz publicēšanas datumu vai valodu.

Pētījumā tika iekļauti intervences pētījumu novērojumu vai sākotnējie dati, kas ziņoja par kardiometabolisko riska faktoru (tai skaitā, cukura diabēts, hipertensija, dislipidēmija, aterosklerozes makrovaskulāra slimība) izplatību bērniem un/vai pieaugušajiem ar autismu un dalībniekiem bez autisma.

Sijājošo atlasi, datu ieguvi un kvalitātes novērtēšanu veica vismaz 2 neatkarīgi pētnieki.

Pētījuma primārie rezultāti bija cukura diabēta, hipertensijas, dislipidēmijas un aterosklerozes makrovaskulāru slimību relatīvie riski (RR). Sekundārie rezultāti ietvēra 1. un 2. tipa cukura diabēta, sirds slimības, insultu un perifēro asinsvadu slimības RR.

Kopumā tika novērtēti 34 pētījumi, tajos bija iekļauti 276 173 dalībnieki ar autismu un 7 733 306 dalībnieki bez autisma (vidējais vecums, 31,2 [3,8-72,8] gadi; sieviešu īpatsvars 47 % [0 % - 66 %]). Autisms bija saistīts ar lielāku risku saslimt ar cukura diabētu kopumā (RR=1,57; 95 % TI [1,23 – 2,01]; 20 pētījumi), 1. tipa cukura diabētu (RR = 1,64; 95 % TI [1,06 - 2,54]; 6 pētījumi) un 2. tipa cukura diabētu (RR = 2,47; 95 % TI [1,30 - 4,70]; 3 pētījumi). Autisms bija saistīts arī ar paaugstinātu dislipidēmijas (RR = 1,69; 95 % TI [1,20 – 2,40]; 7 pētījumi) un sirds slimību (RR = 1,46; 95 % TI [1,42–1,50]; 3 pētījumi) risku. Tomēr ar autismu nebija būtiski saistīta paaugstināta hipertensijas un insulta riska pakāpe (attiecīgi RR = 1,22; 95 % TI [0,98 – 1,52]; 12 pētījumi; un RR = 1,19; 95 % TI [0,63 – 2,24]; 4 pētījumi). Meta-regresijas analīzes atklāja, ka bērniem ar autismu bija lielāks risks saslimt ar cukura diabētu un hipertensiju, salīdzinot ar pieaugušajiem.

Rezultāti liecina, ka pastāv saistība starp autiskā spektra traucējumiem un kardiometabolisko slimību risku, līdz ar to ārstiem būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība pacientiem ar autiskā spektra traucējumiem, novērtējot iespējamo kardiovaskulāro slimību risku un nepieciešamības gadījumā, uzsākot savlaicīgu terapiju.

AVOTS: Dhanasekara CS, Ancona D, Cortes L, et al. Association Between Autism Spectrum Disorders and Cardiometabolic Diseases. JAMA Pediatrics, 2023; 177 (3): 248