PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Veselīgs dzīvesveids saistīts ar zemāku garā Covid risku

Doctus
Veselīgs dzīvesveids saistīts ar zemāku garā Covid risku
Pixabay.com
Sievietēm, kuras ievēroja lielāko daļu veselīga dzīvesveida aspektu, tostarp bija ar veselīgu ķermeņa svaru, nesmēķēja, bija regulāras fiziskās aktivitātes, pietiekams miegs, kvalitatīvs uzturs un mērena alkohola lietošana, bija aptuveni uz pusi mazāks garā Covid risks, salīdzinot ar sievietēm, kuras neievēroja veselīgu dzīvesveidu.

Pētījuma mērķis bija izpētīt saistību starp veselīga dzīvesveida faktoriem pirms SARS-CoV-2 infekcijas un garā Covid risku.

Pētījumā iekļāva informāciju par 32 249 sievietēm, kuras piedalījās medmāsu pētījumā, kurā tika apkopota informācija par dzīvesveida faktoriem 2015. – 2017.gadā. Dzīvesveida faktori iekļāva veselīgu ķermeņa masas indeksu (18,5 – 24,9 kg/m2), nesmēķēšana, fiziskās aktivitātes vismaz 150 minūtes nedēļā, mērena alkohola lietošana (5 – 15 g/ dienā), augsta diētas kvalitāte un adekvāts miega daudzums (7 – 9 st./ diennaktī).

Galvenie pētījuma iznākumi apstiprināta SARS-CoV-2 infekcija un garais Covid (simptomi vismaz 4 nedēļas), šie iznākumi bija pašu ziņoti 7 periodiskās aptaujās, kas tika veiktas no 2020.gada aprīļa līdz 2021.gada novembrim. Dalībnieku vidū ar SARS-CoV-2 infekciju garā Covid relatīvais risks (RR) saistībā ar veselīga dzīvesveida faktoru skaitu (0 līdz 6) tika novērtēts, izmantojot Puasona regresiju un samērojot rezultātus pēc demogrāfiskiem faktoriem un blakus slimībām.

Kopumā 1981 sievietei bija pozitīvs SARS-CoV-2 tests 19 novērošanas mēnešu laikā. Šīm dalībniecēm vidējais vecums bija 64,7 gadi (SD, 4,6); 97,4 % (n=1929) bija baltās rases pārstāves un 42,8 % (n=848) bija  aktīvi nodarbinātas veselības aprūpē. No visām dalībniecēm ar apstiprinātu SARS-CoV-2 infekciju 871 (44 %) attīstījās garais Covid. Veselīgs dzīvesveids bija saistīts ar mazāku garā Covid risku. Salīdzinot ar sievietēm bez veselīga dzīvesveida faktoriem, tām, kurām bija 5 – 6 veselīga dzīvesveida faktori, bija par 49 % mazāks garā Covid risks (RR = 0,51; 95 % TI [0,33 – 0,78]). Modelī, kas tika savstarpēji pielāgots visiem dzīvesveida faktoriem, ĶMI un miegs bija neatkarīgi saistīti ar  garā Covid risku (ĶMI, 18,5–24,9 pret citiem, RR = 0,85; 95 % TI [0,73 – 1,00], P =0,046; miegs, 7– 9 st./diennaktī salīdzinājumā ar citiem, RR=0,83; 95 % TI [0,72 – 0,95], P =0,008).

Ja šīs saistības būtu cēloņsakarības, 36 % garā Covid gadījumu būtu novērsti, ja visiem dalībniekiem būtu 5 līdz 6 veselīga dzīvesveida faktori (iedzīvotāju riska procents, 36 %; 95 % TI [14,1% - 52,7%]). Rezultāti bija salīdzināmi, ja garais Covid tiktu definēts kā simptomi, kas ilgst vismaz 2 mēnešus vai kuriem garā Covid novērtēšanas laikā bija pastāvīgi simptomi.

Šajā perspektīvajā kohortas pētījumā veselīgs dzīvesveids pirms inficēšanās ar SARS-CoV-2 bija saistīts ar ievērojami zemāku garā Covid risku. Turpmākajos pētījumos būtu jāizpēta, vai dzīvesveida izmaiņas var samazināt garā Covid attīstības risku vai mazināt simptomus personām ar garo Covid vai citiem pēcinfekcijas sindromiem.

AVOTS: Wang S, Li Y, Yue Y, et al. Adherence to Healthy Lifestyle Prior to Infection and Risk of Post–COVID-19 Condition. JAMA Internal Medicine, 2023