PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Viedtālruņa lietošana vairāk kā 4 stundas dienā ir saistīta ar veselības riskiem pusaudžiem

Doctus
Viedtālruņa lietošana vairāk kā 4 stundas dienā ir saistīta ar veselības riskiem pusaudžiem
Freepik.com
Pētījumā, kurā piedalījās vairāk nekā 50 000 Korejas pusaudžu, secināts, tiem, kuri izmantoja viedtālruni vairāk nekā 4 stundas dienā, bija augstāks psihisko saslimšanu un vielu lietošanas risks.

Pētījuma mērķis bija izpētīt saistību starp viedtālruņu lietošanu un nelabvēlīgiem veselības rezultātiem, izmantojot Korejas jaunatnes riska uzvedības aptaujas datus par 2017. un 2020. gadu.

2020. gada dati (n = 54 809) tika izmantoti, lai analizētu saistības starp viedtālruņa ikdienas lietošanas laiku (nelietotājs, 0–2 h, 2–4 h, 4–6 h, 6–8 h un > 8 h) un nelabvēlīgiem veselības iznākumiem (stress, miega traucējumi, depresija, pašnāvības mēģinājumi, vielu lietošana un atkarība no viedtālruņa lietošanas). Lai kontrolētu iespējamos jaucējfaktorus, tika izmantota 1:1 tendences rezultātu saskaņošana (PSM).

Kopumā pētījumā tika iekļauti 40 998 pusaudži, kuri lietoja viedtālruņus < 4 h/dienā un > 4 h/dienā. Pusaudžu vidējais viedtālruņa lietošanas laiks 2020. gadā palielinājās, salīdzinot ar 2017. gadā (svērtais % no > 2 h/dienā; 64,3 % pret 85,7 %). Saistība starp viedtālruņa lietošanas laiku un nelabvēlīgiem veselības iznākumiem bija pamanāma, ja viedtālrunis tika lietots vairāk kā 4 stundas dienā. Pusaudžiem, kuri lieto viedtālruņus 2–4 stundas dienā, netika novēroti paaugstināti nelabvēlīgi veselības iznākumi salīdzinājumā ar tiem, kas nelietota viedtālruņus, izņemot pārmērīgu atkarību no viedtālruņa. Viedtālruņa lietošana > 4 h/dienā bija būtiski saistīta ar stresa uztveri (HR=1,16; 95 % TI [1,11 – 1,22]), pašnāvības domām (HR=1,22; 95 % TI [1,13 – 1,31]) un vielu lietošanu (alkoholam HR=1,66; 95 % TI [1,57 – 1,75]) pēc PSM.

Pētījums parādīja lineāru saistību starp viedtālruņa lietošanas laiku un nelabvēlīgiem veselības iznākumiem pusaudžiem. Pētījuma rezultāti var palīdzēt izveidot viedtālruņa lietošanas vadlīnijas pusaudžiem.

AVOTS: Cha JH, Choi Y-J, Ryu S, Moon J-H. Association between smartphone usage and health outcomes of adolescents: A propensity analysis using the Korea youth risk behavior survey. PLOS ONE, 2023; 18 (12): e0294553