PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Viedtālruņu lietošana saistīta ar smagākām galvassāpēm

Doctus
Viedtālruņu lietošana pacientiem ar primārām galvassāpēm ir saistīta ar biežāku medikamentu lietošanu un sliktāku sāpju mazināšanu, secināts pētījumā. 96 % viedtālruņu lietotāju lietoja medikamentus sāpju mazināšanai, salīdzinot ar 81 % galvassāpju pacientu, kuri nelietoja viedtālruņus.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp viedtālruņu lietošanu un galvassāpju esamību un/ vai galvassāpju smaguma pieaugumu pacientiem ar primārām galvassāpēm.

Pētījumā pacientus iedalīja divās grupās: viedtālruņu lietotāji un tie, kuri nelieto viedtālruņus. Ar anketas palīdzību noskaidroja galvassāpju raksturojumu un lietotos medikamentus.

400 pacienti tika iekļauti pētījumā, no tiem 194 nelietoja viedtālruņus un 206 – lietoja. Tie, kuri nelietoja viedtālruņus bija ar zemāku izglītību un zemāku sociālekonomisko stāvokli. Galvassāpju raksturojums abās grupās bija līdzīgs, izņemot faktu, ka viedtālruņu lietotājiem biežāk novēroja migrēnu ar auru (36 (17,5 %) pret 15 (7,7 %)’; p=0,003). Starp viedtālruņu lietotājiem novēroja biežāku pretsāpju medikamentu lietošanu (197 (95,6 %) pret 157 (80,9 %); p< 0,001) ar zemākiem sāpju remdēšanas rezultātiem. Kas tika pierādīts ar pieaugošu lietoto medikamentu skaitu un sliktāku atbildes reakciju uz medikamentiem viedtālruņu lietotāju grupā.

Pētnieki secināja, ka viedtālruņu lietošana ir saistīta ar pieaugošu medikamentu nepieciešamību galvassāpju mazināšanai un zemāku medikamentu iedarbības efektivitāti.

AVOTS: Uttarwar P,  Vibha D,  Prasad K, et al. Smartphone use and primary headache. A cross-sectional hospital-based study. Neurology Clinical Practice. March 04, 2020