PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kā notiks vakcinācija pret Covid-19 rudenī?

Doctus
Kā notiks vakcinācija pret Covid-19 rudenī?
Freepik
Lai arī precīzi nav iespējams prognozēt, kad Eiropas Zāļu aģentūra pabeigs pielāgoto vakcīnu izvērtējumu, ātrākais iespējamais laiks - šī gada septembrī. Pielāgoto vakcīnu pieejamība Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir atkarīga no vakcīnas reģistrācijas procesa gaitas un tā rezultāta.

Kur var pieteikties vakcinācijai pret Covid-19?

SPKC un NVD rīkotajā preses konferencē Dr. Ainis Dzalbs, Imunizācijas valsts padomes loceklis norādīja, ka “ar šobrīd cirkulējošo vīrusa paveidu un tā apakšvariantiem pārslimošanas epizodi vairs nevar pielīdzināt vienai vakcīnas devai. Ir zināms, ka imunitāte pēc pārslimošanas ir ļoti īslaicīga (vidēji 60 dienas) un šī imunitāte ir ļoti specifiska konkrētam izraisītājam. Tāpēc padome rekomendējusi neveidot sarežģītus Covid-19 vakcinācijas algoritmus, bet piemērot vienas balstvakcinācijas principu neatkarīgi no iepriekš saņemto vakcīnu devu skaita.”

NVD vadošā eksperte veselības aprūpes jautājumos Līga Gaigala informē, ka “vakcinācijai pieteikties var savā ģimenes ārsta praksē, vietnē manavakcina.lv, kā arī ārstniecības iestāžu vakcinācijas kabinetos. Informācija par vakcinācijas kabinetiem atrodama NVD tīmekļa vietnē.”

NVD un SPKC sagatavojis arī atbildes uz biežākajiem jautājumiem.

Kas ir mērķa grupas balstvakcinācijas veikšanai ar oriģinālo vakcīnu? 

Šobrīd vakcinēties aicināti cilvēki, kas nav uzsākuši primāro vakcināciju un vēl nav saņēmuši 1. balstvakcināciju.  

Savukārt 2. balstvakcināciju veikt aicināti:  

 • imūnsupresētie cilvēki, 
 • cilvēki ar hroniskām slimībām, 
 • seniori vecumā no 65 gadiem,  
 • pārējā sabiedrība (pēc konsultācijas ar ģimenes ārstu). 

Līdz pielāgoto vakcīnu  (reģistrācijai un piegādēm Latvijā, joprojām var veikt vakcināciju ar esošajām, oriģinālajām vakcīnām. 

Kas ir mērķa grupas balstvakcinācijas veikšanai ar pielāgoto vakcīnu? 

Pielāgotās vakcīnas ir oriģinālajām vakcīnām sekojoši reģistrētās Covid-19 vakcīnas, kur kā imunizējošie antigēni kombinācijā ar Wuhan variantu izmantoti biežāk cirkulējošie vīrusa varianti.

Vakcinācija rekomendējama visai sabiedrībai.  

Stingri rekomendējama: 

 • imūnsupresētiem cilvēkiem un viņu ciešām kontaktpersonām, 
 • cilvēkiem ar hroniskām slimībām, 
 • ilgstošiem sociālās aprūpes centru iemītniekiem un to aprūpes personālam, 
 • senioriem vecumā no 65 gadiem,  
 • veselības aprūpes personālam, 
 • grūtniecēm. 

Vai veikt balstvakcināciju tagad, vai tomēr gaidīt pielāgoto vakcīnu? 

Ja pacients ir augsta riska, tad balstvakcināciju rekomendē veikt tagad un atkārtotu balstvakcināciju ar pielāgoto vakcīnu ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem pēc pēdējās devas. 

Nesen veicu balstvakcināciju ar oriģinālo vakcīnu, kad drīkst veikt otro balstvakcināciju? 

 • 3 mēnešus pēc pēdējās oriģinālās vakcīnas saņemšanas - cilvēkiem no 65 gadu vecuma un imūnsupresētiem cilvēkiem, 
 • 6 mēnešus pēc pēdējās oriģinālās vakcīnas saņemšanas - visiem pārējiem iedzīvotājiem, 
 • 1 mēnesi pēc pārslimošanas ar Covid-19. 

No kāda vecuma drīkst saņemt pielāgotās vakcīnas? 

Pielāgotās vakcīnas gan primārajā vakcinācijā, gan balstvakcinācijā plānotas pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma. Bērniem 5-11 gadu vecumā tiek izmantotas esošās, oriģinālās vakcīnas, jo pagaidām reģistrācijas procesā Eiropas Zāļu aģentūrā ir pielāgotās vakcīnas izmantošanai tikai cilvēkiem no 12 gadu vecuma. 

Kādu ražotāju vakcīnas būs pielāgotās vakcīnas? 

Pielāgotās vakcīnas būs Pfizer-BioNTech “Comirnaty” un Moderna “Spikevax”.  

Kāpēc pārslimošanas fakts vairs netiks pielīdzināts vienai vakcīnas devai? 

Saskaņā ar Latvijas Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām ar šobrīd cirkulējošo vīrusa paveidu un tā apakšvariantiem pārslimošanas epizodi vairs nevar pielīdzināt vienai vakcīnas devai. Jāņem vērā, ka iespējams atkārtoti inficēties pat pēc 2 mēnešiem. 

Kāpēc pārslimošanas fakts vairs netiks pielīdzināts vienai vakcīnas devai? 

Saskaņā ar Latvijas Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām ar šobrīd cirkulējošo vīrusa paveidu un tā apakšvariantiem pārslimošanas epizodi vairs nevar pielīdzināt vienai vakcīnas devai. Jāņem vērā, ka iespējams atkārtoti inficēties pat pēc 2 mēnešiem. 

Kas notiek ar manu Digitālo Covid-19 sertifikātu? 

Pēc otras balstvakcinācijas veikšanas tīmekļa vietnē www.covid19sertifikats.lv ir pieejams jauns digitālais Covid-19 sertifikāts. Tā nosaukums ir “Balstvakcinācijas sertifikāts”. 

Vai sertifikāts ir derīgs ceļošanai? 

Digitālā Covid-19 sertifikāta derīguma termiņš ieceļošanai Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) un Šveices Konfederācijā ir 9 mēneši. Savukārt prasības attiecībā uz sertifikāta derīguma termiņu un izmantošanu valsts iekšzemē (ēdināšanas iestāžu apmeklēšanai, pakalpojumu saņemšanai u.c.) katra valsts nosaka individuāli. 

Pirms došanās ārpus Latvijas, ikvienam ieteicams noskaidrot par mērķa valsts prasībām attiecībā uz ieceļošanu (sertifikāta uzrādīšanu elektroniskā vai papīra formātā, Covid-19 testa veikšanas nepieciešamību u.c.); attiecībā uz vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņu un izmantošanu iekšzemē. 

Iepriekš minēto informāciju iedzīvotāji var noskaidrot, sazinoties ar attiecīgās valsts Kontaktpunktu. To tālruņu numurus un e-pastus var noskaidrot Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Saziņa ar Kontaktpunktu”.  

Kas ir sertifikāta tehniskais derīguma termiņš? 

Visiem izveidotajiem digitālajiem Covid-19 sertifikātiem ir tehniskais derīguma termiņš – 1 gads. Tas nozīmē, ka pēc 1 gada esošais sertifikāts vairs nav aktīvs un tīmekļa vietnē www.covid19sertifikats.lv automātiski tiks izveidots jauns sertifikāts, kuru var izmantot turpmāk. Šo prasību Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm nosaka ES regula.