PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kakla apkārtmērs pēc tireoīdektomijas: vienkāršs rīks agrīnai asiņošanas noteikšanai?

Doctus
Kakla apkārtmērs pēc tireoīdektomijas: vienkāršs rīks agrīnai asiņošanas noteikšanai?
Photo by Gustavo Fring: https://www.pexels.com
Asiņošana pēc tireoīdektomijas ir potenciāla dzīvību apdraudoša komplikācija bez zināmas uzticamas neinvazīvas metodes tās noteikšanai agrīni. Lai noskaidrotu, vai kakla apkārtmēra pieaugums pēc tireoīdektomijas varētu būt ticams agrīnas asiņošanas rādītājs, tika veikts kohortas pētījums.

Šajā pētījumā tika izmantotas divas kohortas – perspektīvā kohorta ar pacientiem, kam tika veikta vairogdziedzera operācija laika posmā no 2015.gada novembra līdz 2018.gada janvārim (1.grupa) un retrospektīvā kohorta ar pacientiem, kam veikta tāda pati operācija laikā no 2020.gada janvāra līdz 2021.gada septembrim (2.grupa). Šiem pacientiem tika veiktas atkārtotas kakla apkārtmēra mērīšanas, lai izvērtētu, vai pieaugošs kakla apkārtmērs pēc vairogdziedzera operācijas norāda uz agrīnu asiņošanas risku šiem pacientiem. Primārais pētījuma iznākums bija kakla apkārtmēra diagnostiskā vērtība, lai noteiktu asiņošanu pēc tireoīdektomijas.

Perspektīvās kohortas grupā (1.grupā) bija 60 pacienti (75 % sievietes) ar vidējo vecumu 52,2 gadi; tie, kas piedzīvoja asiņošanu pēc tireoīdektomijas bija vidēji 57,4 gadus veci. Retrospektīvā kohortas grupā bja 353 pacienti (73 % sievietes), vidējais vecums 55,3 gadi un asiņošanu kā komplikāciju piedzīvoja pacienti ar vidējo vecumu 62,2 gadi. 1.grupā kakla apkārtmērs pieauga vidēji par 5,0 (4,0–7,0) cm pacientiem ar asiņošanu un tikai par 1,0 (-2,5–4,0) cm pacientiem, kam nenovēroja asiņošanu pēc operācijas (atšķirība starp mediānām 4,0 cm [95 % TI 3,0–5,5 cm]; efekta izmērs 3,74 [95 % TI 2,6–4,9]). Definējot 7 % vai vairāk kakla apkārtmēra pieaugumu kā sākotnējo (cutoff) vērtību, lai noteiktu asiņošanu pēc tireoīdektomijas,  diagnostiskais jutīgums bija 1,0 (95 % TI 0,48–1,0) un specifiskums 0,86 (95 % TI 0,71–0,92). Retrospektīva datu izvērtēšana arī norādīja uz atšķirībām kakla apkārtmēra mediānas pieaugumā pēc operācijas tiem pacientiem, kam konstatēja asiņošanu, salīdzinājumā ar tiem, kam to nekonstatēja (atšķirība mediānās 3,8 cm [95 % TI 3,0–4,9]; efekta izmērs 1,64 [95 % TI 0,96–2,3]). Ņemot vērā 12 viltus pozitīvus un 332 pareizi negatīvus rezultātus, diagnostiskais rīks uzrādīja jutīgumu 0,89 (95 % TI 0,51–0,99) un 0,97 specifiskumu (95 % TI 0,94–0,98).

Pētījumā tiek secināts, ka kakla apkārtmēra izmantošana asiņošanas noteikšanā pēc tireoīdektomijas ir uzticams un ērti lietojams diagnostiskais rīks rutīnas klīniskajā praksē. Kakla apkārtmēra mērīšana un salīdzināšana jāveic kombinācijā ar pacienta vitālo rādītāju, t.sk. klīnisko pazīmju un simptomu izvērtēšanu.

Avots: von Ahnen T, Schardey J, von Ahnen M, et al. Neck Circumference Measurement for Surveillance and Early Detection of Hemorrhage After Thyroidectomy: A Diagnostic Accuracy Study. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online June 09, 2022. doi:10.1001/jamaoto.2022.1180