PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Klīniskie ieguvumi intensīvai asinsspiediena mazināšanai pacientiem virs 60 gadu vecuma

Doctus
Klīniskie ieguvumi intensīvai asinsspiediena mazināšanai pacientiem virs 60 gadu vecuma
Pixabay.com
Jaunākās pieejamās vadlīnijas rekomendē kā sistoliskā asinsspiediena mērķi noteikt 150 mmH vai pat 130 mmHg pieaugušajiem, kas sasnieguši 60 gadu slieksni. Tomēr, pastāv dažādi riski intensīvai asinsspiediena terapijai, kas novērojami nekavējoši, piemēram, sinkope, reiboņi, kritieni, kamēr nevēlamo kardiovaskulāro notikumu risks mazinās tikai ar laiku. Īpaši būtiski saprast, kādi ir ieguvumi un riski intensīvai asinsspiediena mazināšanai pacientiem ar ierobežotu dzīvildzi.

Tāpēc tika veikta sekundāra datu analīze, lai noteiktu, kāds ir potenciālais laika periods, kad pacients virs 60 gadu vecuma iegūst no intensīvas asinsspiedienu mazinošas terapijas. Tika analizēti dati no nejaušinātiem klīniskajiem pētījumiem par 27 414 pacientiem ar hipertensiju, kas bija 60 vai vairāk gadus veci. Pacientu izdzīvotības dati, ja tie nebija pieejami oriģinālajā pētījumā, tika rekonstruēti. Pētījumā kā ekspozīcijas grupas bija pacienti, kas saņēma intensīvu asinsspiedienu mazinošo terapiju pret standarta asinsspiedienu mazinošo terapijas taktiku ar treat–to–target pētījumu dizainu. Galvenie pētījumu iznākumi bija nopietns nelabvēlīgs kardiovaskulārs notikums (MACE), piemēram, miokarda infarkts, insults un kardiovaskulārā mirstība.

Analīzē tika iekļauta informācija no sešiem pētījumiem (oriģinālie dati no diviem pētījumiem, rekonstruēti dati no četriem pētījumiem) ar 27 414 pacientiem (vidējais vecums 70 gadi; 56,3 % sievietes). Intensīva asinsspiediena mazināšana ar mērķa sistolisko asinsspiedienu zem 140 mmHg tika saistīta ar ievērojamu MACE riska mazināšanos par 21 % (riska attiecība 0,79; 95 % TI 0,71–0,88; p < 0,001). Vidēji bija nepieciešami 9,1 mēneši (95 % TI 4,0–20,6), lai novērstu vienu MACE uz 500 pacientiem, intensīvi mazinot asinsspiedienu (absolūtā riska mazināšanās (ARM) 0,002). Lai novērstu vienu MACE uz 200 pacientiem (ARM 0,005), jāpaiet vidēji 19,1 mēnesim, kā arī lai novērstu vienu MACE uz 100 pacientiem (ARM 0,01), jāpaiet vidēji 34,4 mēnešiem kopš ārstēšanas sākšanas ar intensīvu asinsspiedienu mazinošo terapijas taktiku.

Šā pētījuma analīze liek secināt, ka hipertensijas pacientiem virs 60 gadu vecuma intensīva asinsspiediena mazināšanas taktika var būt noderīga, ja paredzamā dzīvildze pārsniedz 3 gadus, bet var nebūt derīga pacientiem, kam dzīvildze varētu būt gads vai mazāk.

Avots: Chen T, Shao F, Chen K, et al. Time to Clinical Benefit of Intensive Blood Pressure Lowering in Patients 60 Years and Older With Hypertension: A Secondary Analysis of Randomized Clinical Trials. JAMA Intern Med. Published online May 09, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2022.1657