PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Krūts rekonstrukcija ar autologu taukaudu transfēru vai implantiem – dzīves kvalitātes izvērtējums pacientēm ar krūts vēzi

Doctus
Krūts rekonstrukcija ar autologu taukaudu transfēru vai implantiem – dzīves kvalitātes izvērtējums pacientēm ar krūts vēzi
Pixabay.com
Aug nepieciešamība pēc jaunām, mazāk invazīvām krūts rekonstrukcijas metodēm krūts vēža pacientēm pēc mastektomijas. Lai izvērtētu pacienšu dzīves kvalitātes izmaiņas atkarībā no krūts rekonstrukcijā izmantotās metodes (autologs taukaudu transfērs [ATT] pret implantiem) tika veikts BREAST nejaušināti kontrolēts pētījums septiņās Nīderlandes klīnikās.

Pētījums notika laikā no 2015.gada novembra līdz 2021.gada oktobrim, novērošanas periods ilga 12 mēnešus. Pētījumā tika iekļautas krūts vēža pacientes, kam veikta mastektomija un tika izrādīta interese veikt krūts rekonstruktīvo ķirurģiju. No pētījuma tika izslēgtas pacientes, kas saņēma staru terapiju pēc mastektomijas. Primārais pētījuma iznākums – dzīves kvalitāte 12 mēnešus pēc noslēdzošās ķirurģiskās intervences. To mērīja ar BREAST–Q aptaujas anketu, kas ir validēta krūts rekonstruktīvās ķirurģijas aptaujas anketa. Punktu skala tika iedalīta no 0–100, – jo augstāks punktu skaits, jo attiecīgi labāka dzīves kvalitāte. Sekundārie iznākumi – krūts tilpums, kā arī metodes drošuma un efektivitātes profila vērtējums.

Pētījumam derīgas tika atzītas 193 pilngadīgas sievietes (vidējais vecums 49,2 gadi [SD 10,6]) – no tām 91 iekļāva ATT grupā (vidējais vecums 49,3 gadi [SD 10,3]) un 80 sievietes implanta grupā (vidējais vecums 49,1 gads [11,0]). Pētījumu noslēdza 64 sievietes ATT grupā un 68 sievietes implanta grupā. No implanta grupas izstājās 18 sievietes, nepieņemot implantu, tikmēr sešas no ATT grupas izstājās procesa sloga dēļ (raksturojot to kā nogurdinošu un smagu procesu). No tām pacientēm, kas pētījumu pabeidza, BREAST–Q rādītāji bija augstāki ATT grupā visās piecās aptaujas anketā iekļautajās domēnēs, īpaši augstai esot pie trīs domēnēm – apmierinātības ar krūtīm (atšķirība 9,9 punkti; p = 0,02), fiziskās labsajūtas krūšu daļā (atšķirība 7,6 punkti; p = 0,007) un apmierinātības ar iznākumu (atšķirība 7,6 punkti; p =0,04). Lineāri jaukto efektu regresijas analīze norādīja, ka dzīves kvalitāte laikam ejot bija atkarīga no ārstēšanas metodes, attiecīgi norādot uz ieguvumu ATT grupā. Vidējais (SD) krūts tilpums, ko sasniedza – ATT 300,3 [111,4] ml, implantam 384,1 [86,6] ml. Šajā pētījumā atšķirības nevēlamu onkoloģisku blakņu profilā netika atrastas.

Avots: Piatkowski AA, Wederfoort JLM, Hommes JE, et al. Effect of Total Breast Reconstruction With Autologous Fat Transfer Using an Expansion Device vs Implants on Quality of Life Among Patients With Breast Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA Surg. Published online March 01, 2023. doi:10.1001/jamasurg.2022.7625