PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pediatriskās onkoloģijas slogs un socioekonomiskie izaicinājumi pieaugušā vecumā

Doctus
Pediatriskās onkoloģijas slogs un socioekonomiskie izaicinājumi pieaugušā vecumā
Pixabay.com
Sasniegumi pediatriskās onkoloģijas pārvaldībā un ārstēšanā rezultējušies pieaugošā izdzīvojušo populācijā. Kaut arī ir veikti plaši pētījumi par šo onkoloģisko pacientu īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa somatisko veselību, ziņojumi par psihosociālu reintegrāciju bieži vien ir konfliktējoši. Šā pētījuma mērķis bija veikt visaptverošu pārskatu un analīzi par pediatrisko onkoloģiju pārdzīvojušiem (childhood cancer survivors (CCS)) un to socioekonomisko situāciju pieaugušā vecumā salīdzinot ar vienaudžiem, ko onkoloģiska slimība nav skārusi.

Šis bija sistemātisks pārskats un meta–analīze, kur datus izguva no tādām datu bāzēm kā Medline (caur PubMed), Embase un Central. Analīzē tika iekļautas publikācijas par CCS izglītību, nodarbinātību, ģimenes stāvokli, dzīves kvalitāti, ar veselības–risku uzvedību saistītiem iznākumiem un salīdzinājumu ar neskartiem vienaudžiem. Datus ievāca četri neatkarīgi līdzautori pēc PRISMA vadlīnijām.

Meklēšanā identificēti 43 913 ziņojumi, no tiem 280 derīgi turpmākai analīzei, ziņojot informāciju par 389 502 vēzi pārdzīvojušiem. Analīzē secināts, ka CCS mazāk ticami sasniedz augstu izglītības līmeni (OR 0,69; 95 % TI 0,40–1,18), ir ar lielāku iespējamību būt nenodarbinātiem sava veselības stāvokļa dēļ (OR 2,94; 95 % TI 1,90–4,57), retāk ir laulībā (OR 0,72; 95 % TI 0,63–0,84), tāpat kā retākos gadījumos ir bērni (OR, 0,60; 95 % TI 0,49–1,18) salīdzinājumā ar vienaudžiem kohortā, ko nav skāris vēzis bērnībā.  

Pētījums norāda uz vairākām socioekonomiskām grūtībām ar ko saskaras CCS. Nākošie soļo pediatriskās onkoloģijas pārvaldībā ir mazināt blaknes ārstēšanai, tāpat kā nodrošināt uzraudzību mūža garumā, lai veicinātu sociālu reintegrāciju.

Avots: Hernádfői MV, Koch DK, Kói T, et al. Burden of Childhood Cancer and the Social and Economic Challenges in Adulthood: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Pediatr. Published online April 15, 2024. doi:10.1001/jamapediatrics.2024.0642