PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Persistējoši simptomi pieaugušajiem gadu pēc Covid–19 infekcijas: prospektīvs kohortas pētījums

Doctus
Persistējoši simptomi pieaugušajiem gadu pēc Covid–19 infekcijas: prospektīvs kohortas pētījums
Pixabay.com
Garais Covid ir definēts kā simptomu saglabāšanās vairāk kā trīs mēnešus pēc inficēšanās ar SARS–CoV–2. Lai labāk izprastu slimības ilgtermiņa gaitu un simptomu etioloģiju, tika analizēta Covid–19 pacientu kohorta prospektīvi.

Šajā pētījumā tika iekļauti pacienti piecus mēnešus pēc akūtas Covid–19 infekcijas. Šiem pacientiem sekots gadu no Covid–19 simptomu sākuma (n=96; 32,3 % hospitalizēti, 55,2 % sievietes), analizējot viņu simptomus, dzīves kvalitāti (balstoties uz SF–12 aptaujas anketu), laboratoriskos rādītājus (ieskaitot antinukleārās antivielas (ANA) un SARS–CoV–2 antivielu līmeņus).

Divpadsmitajā pētījuma mēnesī, tikai 22,9 % pacienti bija pilnībā brīvi no jebkādiem simptomiem. Bet visbiežāk sastopamie simptomi bija slodzes kapacitātes pasliktināšanās (56,3 %), vājums (56, 3 %), dispnoja (37,5 %), grūtības koncentrēties (39,6 %), grūtības atrast pareizos vārdus sarunā (32,3 %) un miega traucējumi (26, 0 %). Sievietēm neirokognitīvie simptomi izpaudās daudz izteiktāk kā vīriešiem. ANA titri bija ≥1:160 43,6 % pacientu divpadsmitajā mēnesī pēc Covid–19 simptomu sākuma. Turklāt neirokognitīvie traucējumi bija daudzreiz izteiktāki un biežāk sastopami tajā pacientu grupā, kur šis titrs bija ≥1:160, salīdzinot ar to pacientu grupu, kur titrs bija < 1:160. Salīdzinot pacientus, kuriem nebija simptomu ar tiem, kas bija ar vismaz vienu simptomu gadu pēc inficēšanās, netika atrastas statistiski nozīmīgas atšķirības antivielu līmeņos. Taču ja salīdzina dzīves kvalitāti un psihiskās veselības kvalitāti – pacientiem bez simptomiem šie rādītāji bija salīdzinoši labāki.

Pētnieki secina, ka neirokognitīvie simptomi var saglabāties pat gadu pēc Covid–19 infekcijas un ievērojami pasliktināt dzīves kvalitāti. Daži no neirokognitīvajiem simptomiem saistās ar ANA titru paaugstināšanos, kas var indicēt uz autoimunitāti kā līdzfaktoru garā Covid–19 etioloģijā.

Avots: Seeßle J, Waterboer T, Hippchen T, Simon J, Kirchner M, Lim A, Müller B, Merle U. Persistent symptoms in adult patients one year after COVID-19: a prospective cohort study. Clin Infect Dis. 2021 Jul 5:ciab611. doi: 10.1093/cid/ciab611. Epub ahead of print. PMID: 34223884.