PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pirms transplantācijas veikta dialīze saistīta ar atliktu donora nieres funkciju

E. Vaska
Pirms transplantācijas veikta dialīze saistīta ar atliktu donora nieres funkciju
Freepik
ASV aptuveni 89 000 pacientu ir gaidīšanas sarakstā uz nieres transplantāciju. Mazāk nekā 20 000 pacientu katru gadu saņem nieres transplantāciju no mirušiem donoriem.

Mirušiem donoriem bieži rodas akūts nieru bojājums (ANB), iespējams, traumatisku notikumu, hemodinamikas nestabilitātātes vai nefrotoksisku bojājumu dēļ. Tā kā pastāv bažas par nepilnīgu atveseļošanos no traumas pirms ziedošanas un išēmisku reperfūzijas traumu, kas rodas transplantācijas laikā, nieres no mirušiem donoriem ar ANB bieži tiek izmestas. Tomēr jaunākie pierādījumi liecina, ka nieres pārstādīšana no noteiktiem mirušiem donoriem ar AKB ir saistīta ar līdzīgu transplantāta mazspējas risku, salīdzinot ar nieru transplantāciju no mirušiem donoriem bez AKB.

Pētījuma gaita

Retrospektīvā kohortas pētījumā tika iekļauti dati no 58 ASV orgānu ieguves organizācijām par mirušiem nieru donoriem un nieru transplantācijas saņēmējiem. Tika apzināti 805 donori, kuriem pirms nieru ziedošanas tika veikta dialīze. Donori, kuriem pirms nieru ziedošanas tika veikta dialīze, tika salīdzināti 1:1 ar donoriem, kuriem netika veikta dialīze.

Rezultāti

No 2010. līdz 2018. gadam 1,4 % mirušo nieru donoru (805 no 58155) pirms nieru ziedošanas tika veikta dialīze. 523 personas (65 %) no 805 ziedoja vismaz vienu nieri. Kopumā tika transplantētas 969 nieres (60 %) un izmestas 641 (40 %).

514 nieru donoriem (vidējais vecums 33 gadi [SD, 10,8 gadi], 98 bija hipertensija [19,1 %] un 36 bija diabēts [7 %]) pirms ziedošanas tika veikta dialīze. Šai donoru grupai tika piemeklēti 514 donori (vidējais vecums 33 gadi [SD, 10,9 gadi], 98 bija hipertensija [19,1 %] un 36 bija diabēts [7 %]), kuriem netika veikta dialīze.

Nieru transplantācijas no donoriem, kuri pirms ziedošanas saņēma dialīzi (n = 954 nieru recipienti), bija lielāks atliktas transplantāta funkcijas risks, salīdzinot ar nieres transplantācijām no donoriem, kuri nesaņēma dialīzi (n = 990 nieres saņēmēji) (attiecīgi 59,2% pret 24,6).

Saslimstības rādītāji vidēji 34,1 mēnešu novērošanas laikā visu iemeslu transplantāta mazspējas gadījumā būtiski neatšķīrās (43,1 nieru transplantācijas uz 1000 persongadiem no donoriem, kuri pirms ziedošanas saņēma dialīzi, pret 46,9 nieru transplantācijām uz 1000 persongadiem no donoriem, kuri nesaņēma dialīzi, koriģētā riska attiecība [HR], 0,90 [95% ticamības intervāls 0,70-1,15)

Secinājumi

Nieres transplantāta funkcijas aizkavēšanās biežums bija lielāks tiem pacientiem, kuriem bija mirušu donoru nieres, kas pirms nieres ziedošanas tika pakļautas dialīzei salīdzinot ar nieru recipientiem no mirušiem donoriem, kuriem netika veikta dialīze, taču nebija vērojama būtiska atšķirība transplantāta mazspējas biežumā.

Avots: Wen Y, Mansour SG, Srialluri N, et al. Kidney Transplant Outcomes From Deceased Donors Who Received Dialysis. JAMA. Published online May 23, 2024. doi:10.1001/jama.2024.8469