PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sēdošs dzīvesstils un incidentas demences risks senioriem

Doctus
Sēdošs dzīvesstils un incidentas demences risks senioriem
Pixabay.com
Sēdošu dzīvesstilu bieži saistām ar paaugstinātu kardiometabolisko slimību un mirstības risku, bet vai jāmeklē saistība arī ar demences attīstību?

Kohortas pētījuma veidā tika analizēti Apvienotās Karalistes Biobankas dati par 49 841 pacientu, kas vecāks par 60 gadiem. Ikdienas aktivitāšu līmenis tika mērīts ar akselerometra palīdzību, kas tika nēsāts ap roku – novērojuma periods sākās no 2013.gada februāra līdz 2015.gada decembrim un ilga līdz 2021.gada septembrim pētījuma dalībniekiem no Anglijas, līdz 2021.gada jūlija pētījuma dalībniekiem no Skotijas un līdz 2018.gada februārim pētījuma dalībniekiem no Velsas. Pētījuma sākumā nevienam no tajā iekļautajiem dalībniekiem nebija demences. Tika vērtēti tādi sēdoša dzīvesstila lielumi kā vidējais dienā pavadītais laiks sēžot/guļot, maksimālais laiks, kas dienā pavadīts sēžot/guļot, kā arī vidējais reižu skaits, cik dienā pavadīts sēžot/guļot. Galvenais pētījuma iznākums bija visu iemeslu demences diagnoze. Lai novērtētu sēdoša dzīvesstila saistību ar demences diagnozi tika izmantota Cox statistiskā analīze.  

Pētījumā tika iekļauts 49 841 pieaugušais (vidējais vecums 67,19 [SD 4,29] gadi; 54, 7 % sievietes), novērošanas vidējais periods bija 6,72 gadi. Šajā laikā 414 indivīdiem tika diagnosticēta demences diagnoze. Tika novērota statistiski nozīmīga nelineāra saistība starp laiku, kas pavadīts sēžot un incidentu demenci. Ja dienā mazkustīgi tika pavadītas 9,27 stundas, draudu attiecība (HR) demences attīstībai bija 1,08 (95 % TI 1,04–1,12, p < 0,001). Draudu attiecība pieauga, pieaugot arī laikam, kas pavadīts sēžot/guļot, piemēram, 15 h/dienā gadījumā HR = 3,21 (95 % TI 2,05–5,04, p < 0,001). Pielāgotā sastopamības attiecība uz 1000 persongadiem bija 7,49 (95 % TI 7,48–7,49) 9,27 h/dienā sēdoša dzīvesstila gadījumā, 8,06 (95 % TI 7,76–8,36) 10h/dienā gadījumā, 12,00 (95 % TI 10,00–14,36) 12h/dienā gadījumā un 22,74 (95 % TI 14,92–34,11) 15h/dienā gadījumā.

Šajā pētījumā tika secināts – jo vairāk laika seniors pavada mazskustīgi, jo augstāka iespējāmība attīstīties visu iemeslu demencei. Nepieciešams turpināt pētījums, lai novērtētu, vai sēdoša dzīvesstila un demences saistība ir kauzāla.

Avots: Raichlen DA, Aslan DH, Sayre MK, et al. Sedentary Behavior and Incident Dementia Among Older Adults. JAMA. 2023;330(10):934–940. doi:10.1001/jama.2023.15231