PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sirds, nieru un metabolisko slimību pārklāšanās izplatība: ASV dati

Doctus
Sirds, nieru un metabolisko slimību pārklāšanās izplatība: ASV dati
Pixabay.com
Sirds, nieru un metabolisko slimību (cardiac, renal, metabolic jeb CRM) individuāla sastopamība ir ļoti augsta un ar zināmiem saslimstības, darba nespējas, mirstības un augstiem veselības aprūpes izmaksu riskiem. Novērots, ka pēdējā laikā sastopamies ar pacientiem, kam arvien biežāk CMR slimības pārklājas – šajā publikācijā apkopoti dati par situāciju ASV.

Nacionāli reprezentatīva šķērsgriezuma pētījuma ietvaros skaidrota CRM slimību pārklāšanās ASV iedzīvotājiem laikā no 2015.–2020.gadam, kas salīdzināta ar situāciju 1999.–2002.gadā. Tika iekļauta informācija par 11 607 pieaugušajiem (≥ 20 gadi). Pētījuma galvenais mērķis: pacientu proporcija ar visām CRM slimībām – kardiovaskulāru slimību, hronisku nieru slimību, 2.tipa cukura diabētu.

Vidējais pacientu vecums bija 48,5 [0,4] gadi, 51 % sievietes – 26,3 % bija vismaz viena no CRM slimībām, 8,0 % bija vismaz divas no CRM slimībām un 1,5 % bija visas trīs CRM slimības. Visbiežākā slimību kombinācija bija hroniska nieru slimība un 2.tipa cukura diabēts (3,2 %), tālāk sekojot kardiovaskulārai slimībai un 2.tipa cukura diabētam (1,7 %). Augstāka CRM komorbiditāte tika novērota vecākiem pacientiem un vīriešiem. Pacientiem virs 65 gadu vecuma 33,6 % gadījumu bija viena CRM slimība, 17,1 % bija divas CRM slimības un 5,0 % – visas trīs CRM slimības. CRM komorbiditāšu slogs neproporcionāli augsts bija bezdarbnieku vidū, ar zemu socioekonomisko statusu un pacientiem bez augstskolas izglītības. Starp pacientiem, kam fiksētas visas trīs CRM, gandrīz trešdaļa (30,5 %) nelieto statīnu terapiju un tikai 4,8 % parakstīta terapija ar GLP1 receptoru agonistiem un 3,0 % ar SGLT2 inhibitoriem. Laikā no 1999.gada līdz 2020.gadam ASV pieaugušo proporcija ar multiplām CRM augusi nozīmīgi – no 5,3 % uz 8,0 % (p < 0,001).

Avots: Ostrominski JW, Arnold SV, Butler J, et al. Prevalence and Overlap of Cardiac, Renal, and Metabolic Conditions in US Adults, 1999-2020. JAMA Cardiol. Published online September 27, 2023. doi:10.1001/jamacardio.2023.3241