PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Socioekonomiskie un demogrāfiskie psihisko veselību ietekmējošie raksturlielumi Igaunijā

Doctus
Socioekonomiskie un demogrāfiskie psihisko veselību ietekmējošie raksturlielumi Igaunijā
Pixabay.com
Psihiskās veselības saistība ar socioekonomiskiem faktoriem ir zināma, turklāt ģeomeriski progresējoša, jo dzīves apstākļi ir nelabvēlīgāki. Šā pētījuma mērķis bija noskaidrot, kā socioekonomiskie un demogrāfiskie indivīda faktori ietekmē psihiskās veselības paša ziņoto sūdzību spektru – nomāktību, stresu, vieglu nogurdināmību, suicidālas domas. Pētījums veikts Igaunijā par tur strādājošiem pieaugušajiem.

Pētījumam izmantoja nacionāli reprezentatīvu aptaujas anketu datus no 4041 nodarbināta respondenta (2064 vīrieši un 1977 sievietes) vecumā no 20–64 gadiem. Anketas aizpildītas laikā no 2016.–2018.gadam. Atkarīgi mainīgie bija pašziņots stress, nomāktība, viegla nogurdināmība un suicidālas domas. Lai aprakstītu socioekonomisko un demogrāfisko mainību saistībā ar šīm psihiskās veselības sūdzībām, tika izmantota aprakstošā statistika un log–binomināla un Poisson regresijas analīze.

Vairāk kā pusei no respondentiem bija vai nu hronisks stress, vai nomāktnība, nogurdināmība vai suicidālas domas. Ceturtdaļai aptaujāto bija vismaz divas no augstāk minētajām sūdzībām kopā. Zemi personīgie ienākumi bija saistīti ar augstāku risku sūdzībām no psihiskās veselības puses. Tāpat arī zemāks izglītības līmenis saistījās ar augstāku nomāktības risku, mazāka darba pieredze un prasmes saistījās ar augstāku suicidālu domu risku. Nomāktība un pārlieku liela nogurdināmība biežāk sastopama sieviešu vidū. Interesanti, ka igauņiem pašiem bija augstāka stresa un suicidālo domu izplatība nekā citu nacionalitāšu pārstāvjiem. Visas psihiskās veselības sūdzības biežāk sastopamas bija jaunākiem cilvēkiem (zem 50–64 gadu vecuma) un tiem, kas nav precējušies vai dzīvo vieni.

Pētījuma autori aicina īpaši pievērst uzmanību jauniem pieaugušajiem un tiem, kas saskaras ar finansiālām grūtībām, veicot jau agrīnas intervences psihiskās veselības problēmu risināšanai.

Avots: Reile R, Sisask M. Socio-economic and demographic patterns of mental health complaints among the employed adults in Estonia. PLoS One. 2021 Oct 25;16(10):e0258827. doi: 10.1371/journal.pone.0258827. PMID: 34695142.