PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Staphylococcus aureus bakterēmija un alkohola atkarība: klīniskais iznākums

Doctus
Staphylococcus aureus bakterēmija un alkohola atkarība: klīniskais iznākums
Pixabay.com
Alkoholisms saistīts ar paaugstinātu Staphylococcus aureus bakterēmijas sastopamību un mirstību. Šā pētījuma mērķis bija salīdzināt slimības progresiju, ārstēšanu un prognozi pacientiem ar un bez alkohola atkarības.

Šis bija daudzcentru retrospektīvs pētījums par pacientiem ar meticilīna jutīgu Staphylococcus aureus bakterēmiju ar 90 dienu novērošanas periodu. Pacienti tika iedalīti divās grupās – alkohola atkarīgie un pacienti bez alkohola atkarības, kopā 617 pacienti, no tiem 13 % (n = 83) ar alkohola atkarību.

Bakterēmijas pacienti ar alkohola atkarību lielākoties bija jaunāki, tipiski vīrieši un biežāk ar sadzīvē iegūtu Staphylococcus aureus bakterēmiju. Starp grupām netika novērotas būtiskas atšķirība attiecībā uz blakusslimībām, ko izvērtēja ar McCabe klasifikāciju. Alkohola atkarību grupā novēroja smagāku slimības gaitu, t.sk. biežāk smagu sepsi (25 % pret 7 %) un nepieciešamību stacionēt intensīvās terapijas nodaļā (39 % pret 17 %) salīdzinājumā ar pacientiem, kam alkohola atkarības nebija. Klīniskā pārvaldība, t.sk. infektologa konsultācijas un radioloģiskie izmeklējumi abām pacientu grupām veikti vienlīdzīgi. Alkoholiķiem biežāk novēroja pneimoniju (49 % pret 35 %), retāk endokardīta gadījumus (7 % pret 16 %). Mirstība 14., 28. un 90.dienā bija augstāka alkohola atkarīgo grupā (attiecīgi 14 % pret 7 %, 24 % pret 11 % un 31 % pret 17 %).

Pētījuma autori secina, ka līdzpastāvoša alkohola atkarība pasliktina Staphylococcus aureus bakterēmijas prognozi.

Avots: Kessel K, Forsblom E, Ruotsalainen E, Järvinen A. Staphylococcus aureus bacteremia in alcoholics. PLoS One. 2024 May 21;19(5):e0298612. doi: 10.1371/journal.pone.0298612. PMID: 38771740.