PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ukrainas ārstu, mašu un farmaceitu atļaujas īslaicīgās profesionālās darbības veikšanai pagarinās līdz diviem

Doctus
Ukrainas ārstu, mašu un farmaceitu atļaujas īslaicīgās profesionālās darbības veikšanai pagarinās līdz diviem
Freepik
Ukrainas mediķi, kuri šobrīd atrodas Latvijā Krievijas īstenotās karadarbības dēļ, varēs turpināt strādāt veselības aprūpes jomā, Veselības ministrija ir sagatavojusi grozījumus normatīvajā regulējumā. Tie paredz pagarināt laiku līdz diviem gadiem īslaicīgās profesionālās darbības veikšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri vēlas strādāt iegūtajā profesijā ārstniecībā un farmaceitiskajā aprūpē.

Veselības inspekcija automātiski pagarinās  profesionālās darbības atļaujas termiņu, lai tas sasniegtu 1 gadu no atļaujas saņemšanas brīža (atļaujas profesionālās darbības veikšanai tika izsniegtas vēlāk, nekā termiņuzturēšanās atļaujas, kurām daļā gadījumu martā apritētu gads).

Savukārt gadījumā, ja Ukrainas ārstniecības persona, farmaceits vai farmaceita asistents pēc īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanas atļaujas beigām nolems palikt Latvijā un strādāt savā profesijā, tad persona varēs pretendēt uz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā atbilstoši  likumā  "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajai kārtībai (jāveic Ukrainā iegūtās kvalifikācijas pielīdzināšana Latvijā iegūstamajai kvalifikācijai, kā arī personai būs jāapliecina valsts valodas prasmes apguve C1  līmenī).

Šobrīd Latvijā nodarbināti 162 mediķi no Ukrainas, no kuriem ~ 60 % strādā valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs un Latvijā nodarbināti 28 farmaceiti, 7 farmaceitu asistenti no Ukrainas.