PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Urīna inkontinences riska faktori sievietēm svarcēlājām

Doctus
Urīna inkontinences riska faktori sievietēm svarcēlājām
Photo by Frans van Heerden (Pexels)
Urīna inkontinence (UI) tiek definēta kā spontāna, patvaļīga un nevēlama urīna noplūde. Riska faktori lielākoties ir daudzfaktoru. Nav līdz galam skaidrs, kā fiziskās aktivitātes, to intensitāte un biežums var ietekmēt UI attīstības risku vispārējā populācijā. Lielāka UI izplatība novērota starp augstas intensitātes kontakta sporta veidu sportistiem, bet līdz šim veiktie pētījumi ir nepilnīgi spēka sporta veidu vidū. Ņemot vērā, ka pēdējā laikā Olimpiskās svarcelšanas sacensībās ir pieaudzis sieviešu dalībnieču skaits, šajā pētījumā paredzēts noskaidrot, kāds UI risks ir šīm sievietēm.

Šā pētījuma mērķis bija izveidot aptaujas anketu sievietēm sporta meistarēm svarcelšanā, kas ir Starptautiskās Svarcelšanas federācijas biedres, izmantojot validētu inkontinences smaguma novērtēšanas indeksu un analizēt, (1) vai zināmi UI riska faktori vispārējā populācijā paaugstina UI iespējamību sieviešu svarcēlāju vidū un (2) vai ar sporta veidu saistīti faktori ir saistīti ar UI pēc zināmo riska faktoru pielāgošanas. Kā pētījuma iznākums tika definēta vidēja līdz smaga vai ļoti smaga UI un UI sacensību, svara celšanas laikā.

Pētījumā tika iekļautas 824 sievietes no 29 valstīm, vecumā no 30–79 gadiem, vidēji 41 gadu vecumā. Vidējas vai smagas UI izplatība šajā grupā bija 32 %. Augstāks ĶMI, grūtniecības, depresīva spektra traucējumi paaugstināja UI iespējamību, bet vecuma ietekme šajā grupā neapstiprinājās. Atlētes, kas pirms svarcelšanas piedalījušās augstas intensitātes kontakta sporta veidos bija ar augstāku UI risku, bet citu spēka sporta veidu anamnēze risku nepaaugstināja. Paredzamā iespējamība attīstīties vidējai vai smagai UI pieauga līdz ar svarcelšanas treniņos pavadīto stundu ilgumu.

Avots: Huebner, Marianne et al. “Sport-related risk factors for moderate or severe urinary incontinence in master female weightlifters: A cross-sectional study.” PloS one vol. 17,11 e0278376. 30 Nov. 2022, doi:10.1371/journal.pone.0278376