PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Urīnpūšļa vēzis: karsētas tabakas produkti un karcinogēnas vielas urīnā

Doctus
Urīnpūšļa vēzis: karsētas tabakas produkti un karcinogēnas vielas urīnā
Pixabay.com
Lai identificētu tādu biomarķieru klātbūtni urīnā, kas ir atbildīgi par urīnpūšļa vēža attīstību pēc karsētas tabakas produktu (KTP) lietošanas, tika veikts sistemātisks literatūras apskats. Tāpat tika kvantitatīvi salīdzināti biomarķieru līmeņi starp KTP lietotājiem un klasisko cigarešu lietotājiem.

Pārskatā iekļautās karcenogēnās vielas un to atvasinājumi tika klasificēti pēc Starptautiskās Izpētes un vēža monogrāfijas aģentūras rekomendācijām un tika caurskatīti ar Collaborative on Health and the Environment Toxicant and Disease datu bāzes palīdzību, lai atrastu asociāciju ar urīnpūšļa vēzi.

Pārskata autori identificēja 561 publikāciju un 30 klīnisko pētījumu ziņojumus. No tiem 11 pētījumi atbilda iekļaušanas kritērijiem. Šajos pētījumos tika identificēti 29 biomarķieri, kas atrodami KTP lietotāju urīnā. No šīm vielām 14 ir karcinogēnas un 10 ir pierādīta saikne ar urīnpūšļa vēzi. KTP lietotājiem šie biomarķieru līmeņi bija zemāki kā klasisko cigarešu lietotājiem, bet tie bija augstāki salīdzinājumā ar cilvēkiem, kas nekad nav smēķējuši.

Pārskata autori vērš uzmanību, ka kaut arī mazāks kā parasto cigarešu smēķētājiem, bet arī KTP smēķētāju urotēlija hroniska ekspozīcija ar karciogēnām vielām ir satraucošs fakts, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība. Urīnpūšļa vēža riska pieaugums šai grupai pagaidām paliek nezināms, tāpēc jāturpina ilgtermiņa pētījumi par šo tēmu.

Avots: Svendsen, C., James, A., Matulewicz, R. S., Moreton, E., Sosnowski, R., Sherman, S., Jaspers, I., Gordon, T., & Bjurlin, M. A. (2022). Carcinogenic biomarkers of exposure in the urine of heated tobacco product users associated with bladder cancer: A systematic review. Urologic oncology, 40(4), 149–160. https://doi.org/10.1016/j.urolonc.2021.11.018