PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai mobilās ierīces bērna nomierināšanai ir labākā izvēle?

Doctus
Vai mobilās ierīces bērna nomierināšanai ir labākā izvēle?
Pixabay.com
Ir novērots, ka dažādas mobilās ierīces bieži tiek izmantotas, lai izklaidētu un novērstu uzmanību maziem bērniem, bet līdz šim maz pētīts, kā šādas darbības ietekmē bērna attīstību ilgtermiņā.

Tāpēc laika posmā no 2018.gada augusta līdz 2020.gada janvārim tika veikts perspektīvs kohortas pētījums, lai novērtētu garengriezuma, divvirzienu saistības starp vecāku ziņoto laiku, kas tiek pavadīts bērnam (3–5 gadi) lietojot mobilo ierīci, lai nomierinātos un bērna izpildfunkcijām (tādām kā plānošana, lēmumu pieņemšana, analīze, utt.) un emocionālo reaktivitāti. Atšķirības tika analizētas, ņemot vērā bērna dzimumu un temperamentu. Novērošanas periodu iedalīja T1–izejas rādītāji, T2–novērošanas rezultāti pēc 3 mēnešiem, T3–novērošanas rezultāti pēc 6 mēnešiem.

Pētījuma iznākums – katrā no periodiem, tika izvērtēta bērna izpildfunkcija un emocionālā reaktivitāte ar divu novērtējuma skalu palīdzību (Behavior Rating Inventory of Executive Function–Preschool Version Global Executive Composite un Child Behavior Checklist Emotional Reactivity subscale). Bērna temperamentu novērtēja ar Bērnu uzvedības aptaujas anketas ļoti īso formu.

Pētījumā tika iekļauti 422 vecāki, no tiem T2 periodā informāciju sniedz 88,9 % un T3 periodā – 86,7 % jeb 366 vecāki. Vidējais bērna vecums bija 3,8 gadi, no tiem 53,1 % puikas. Lielākajai daļai jeb 60,2 % vecāku bija pirmā līmeņa vai augstāka izglītība. Zēnu vidū T2 periodā izmanotās mobilās ierīces bija saistītas ar augstāku emocionālo reaktivitāti T3 periodā (r [standartizēts regresijas koeficients] = 0,20; 95 % TI 0,10–0,30), kamēr augstāka emocionālā reaktivitāte T2 periodā neuzrādīja statistiski nozīmīgu saistību ar biežāku ierīču lietošanu, lai nomierinātos T3 periodā (r = 0,10; 95 % TI -0,01–0,21). Interesanti, ka tiem bērniem, kas bija ar akcentētāku temperamentu, ierīču izmantošana, lai nomierinātos T2 periodā bija saistīta ar paaugstinātu emocionālo reaktivitāti T3 periodā (r = 0,11; 95 % TI 0,01–0,22).

Šā pētījuma rezultāti norāda, ka bieža mobilo ierīču lietošana 3–5 gadus veca bērna nomierināšanai var veicināt emociju regulācijas traucējumu risku nākotnē; pediatri rekomendē izvēlēties citas bērna nomierināšanas stratēģijas, ja iespējams.   

Avots: Radesky JS, Kaciroti N, Weeks HM, Schaller A, Miller AL. Longitudinal Associations Between Use of Mobile Devices for Calming and Emotional Reactivity and Executive Functioning in Children Aged 3 to 5 Years. JAMA Pediatr. Published online December 12, 2022. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.4793