PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vidējas devas statīni kombinācijā ar ezetimibu vai augstas devas statīni monoterapijā?

Doctus
Vidējas devas statīni kombinācijā ar ezetimibu vai augstas devas statīni monoterapijā?
Pixabay.com
Statīni augstās devās tiek stingri rekomendēti pacienti, kuriem ir ļoti augsts aterosklerotiskas kardiovaskulārās slimības risks. Tomēr, pastāv bažas par nevēlamām augstu devu statīnu blaknēm, kas rezultējas noteiktās kardiovaskulārās profilakses stratēģijas pārkāpumos.

Lai novērtētu iznākumu, lietojot vidēju devu statīnu kombināciju ar ezetimibu pacientiem ar ļoti augsta un ne ļoti augsta riska aterosklerotisku kardiovaskulāru slimību, tika veikta post hoc analīze RACING (Randomized Comparison of Efficacy and Safety of Lipid Lowering With Statin Monotherapy vs Statin/Ezetimibe Combination for High-Risk Cardiovascular Disease) pētījumam, kas bija atvērta tipa, daudzcentru, nejaušināts klīniskais pētījums. Pētījums norisinājās no 2017.gada februāra līdz 2018.gada decembrim Korejā. Pētījumā tika iekļauti pacienti ar dokumentētu aterosklerotisku kardiovaskulāru slimību (AKVS). Pacienti pēc nejaušības principa tika iedalīti vai nu vidēju devu statīna + ezetimiba grupā (10 mg rosuvastatīns, 10 mg ezetimibs) vai augstas devas statīna monoterapijā (rosuvastatīns 20 mg). Pacienti ar augsta riska slimību tika definēti pēc 2018.gada AHA/ACC vadlīnijām.

Primārais pētījuma mērķis bija trīs gadu iznākums tādos lielumos kā: kardiovaskulāra nāve, koronāra vai perifēra revaskularizācija, hospitalizācija kardiovaskulāru notikumu dēļ vai nefatāls insults.

RACING pētījumā piedalījās 3780 pacienti (vidējais [SD] vecums 64 [10] gadi; 75 % vīrieši). No tiem 1511 (40,0 %) tika kategorizēti kā ļoti augsta riska pacienti, kas attiecīgi bija saistīts ar lielāku iespējamību izpildīt kādu no primārā pētījuma mērķiem (draudu attiecība [HR]1,42; 95 % TI 1,15–1,75). Netika novērota būtiska atšķirība starp grupām pēc primārā pētījuma mērķa ļoti augsta riska pacientiem (11,2 % kombinētās terapijas grupā pret 11,7 % augstas devas statīna grupā; HR 0,96; 95 % TI 0,71–1,30) un ne ļoti augsta riska pacientiem (7,7 % pret 8,7 %; HR 0,88; 95 % TI 0,66–1,18). Vidējais ZBLH līmenis bija ievērojami zemāks kombinācijas grupā (ļoti augsta riska pacienti, 1 gads: 57 [47–71] mg/dL pret 65 [53–78] mg/dL; ne ļoti augsta riska grupā, 1 gads: 58 mg/dL pret 68 mg/dL; p < 0,001). Gan ļoti augsta riska, gan ne ļoti augsta riska pacientu grupās kombinētā terapija uzrādīja labākus rādītājus ZBLH izmaiņās visos trīs novērojuma gados, kā arī augstāku to pacientu proporciju, kam ZBLH līmenis bija zem 70 mg/dL (ļoti augsta riska pacienti, 1 gads: 73 % pret 58 %; ne ļoti augsta riska pacienti, 1 gads: 72 % pret 53 %; p < 0,001). Zāļu nepanesības dēļ medikamenta pārtraukšana retāk tika novērota kombinētās terapijas grupā.

Avots: Lee S, Cha J, Choi WG, et al. Moderate-Intensity Statin With Ezetimibe Combination Therapy vs High-Intensity Statin Monotherapy in Patients at Very High Risk of Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Post Hoc Analysis From the RACING Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. Published online August 02, 2023. doi:10.1001/jamacardio.2023.2222