PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Primāra arteriāla hipertensija. Farmakoloģiskā terapija Latvijā

E. Sokolova
Primāra arteriāla hipertensija. Farmakoloģiskā terapija Latvijā
Freepik
Esenciālas jeb primāras arteriālas hipertensijas (AH) sastopamības rādītājs ir ļoti augsts, turklāt tā izraisa nopietnas kardiovaskulāras komplikācijas, palielina mirstību un ir cēlonis pārejošai un pastāvīgai invaliditātei. [1] Rakstā sniegtas atziņas no pētījuma par asinsspiediena farmakoloģisko ārstēšanu Latvijā: ar pacientu saistīto rezultātu novērtējums.

Kopējo kardiovaskulāro komplikāciju attīstības riska apmēru pacientiem ar AH ietekmē gan asinsspiediena līmenis, gan arī tādi faktori kā palielināta arteriālā asinsspiediena mainība, mērķa orgānu bojājumi, starp kuriem ir t.s. “agrīnie” rādītāji, kam pievēršam uzmanību (miokarda elasticitātes izmaiņas sirds kreisajā daļā, maģistrālo artēriju izmaiņas, samazināta smadzeņu perfūzija un kognitīvās funkcijas). [3] Tādējādi AH ierobežošanai ir liela medicīniska un sociāla nozīme. [4]

Etioloģija

Arteriālo hipertensiju (1. tabula) definē kā pastāvīgu asinsspiediena (AS) paaugstināšanos. [5]

Arteriālā asinsspiediena līmenis Arteriālā asinsspiediena līmenis
1. tabula
Arteriālā asinsspiediena līmenis

Parasti tas ir augsts arteriālais asinsspiediens, kas var liecināt par daudzu slimību klātbūtni. AH ir ļoti mānīga slimība, kas attīstās diezgan lēni, bieži vien nemanāmi, vairāku gadu laikā. Precīzs šīs slimības cēlonis joprojām nav zināms, taču ir vairāki faktori, kas var ietekmēt tās attīstību:

 • pārmērīga nātrija uzņemšana parasta galda sāls veidā,
 • ateroskleroze, kas var saasināt slimības gaitu,
 • smēķēšana,
 • pārmērīga alkohola lietošana,
 • aptaukošanās,
 • nekustīgs dzīvesveids (hipodinamija). [1]

Diagnostika

Hipertensijas diagnoze tiek apstiprināta ar vairākkārtējiem asinsspiediena mērījumiem gan ārsta kabinetā, gan mājās un/vai TA uzraudzības laikā iegūtajiem rezultātiem. Turpmākā taktika atbilstīgi asinsspiediena rādītājiem atspoguļota 1. attēlā.

Skrīnings un arteriālās hipertensijas diagnoze Skrīnings un arteriālās hipertensijas diagnoze
1. attēls
Skrīnings un arteriālās hipertensijas diagnoze

Lai precizētu diagnozi, pacientam tiek nozīmēta vispārēja un bioķīmiskā asins un urīna analīze. Iespējamies papildu izmeklējumi:

 • asinsspiediena mērīšana dinamikā,
 • elektrokardiogrāfija,
 • ehokardiogrāfija,
 • nieru artēriju duplex skenēšana,
 • kontrole ar Holtera monitoru,
 • slodzes EKG tests,
 • kā arī citi izmeklējumi pēc nepieciešamības. [1]

Riska stratifikācija

Kopējā kardiovaskulārās slimības riska noteikšana Kopējā kardiovaskulārās slimības riska noteikšana
2. tabula
Kopējā kardiovaskulārās slimības riska noteikšana

Rīcības algoritms iever kopējā kardiovaskulārā (KV) slimības riska noteikšanu (2. tabula).

KV risku ietekmē ne tikai vecums, bet arī citi riska faktori un pacienta blakusslimības. Gados vecākam pacientam vienmēr būs augstāks absolūtais KV risks nekā gados jaunākam. Jāakcentē, ka bieži, novērtējot KV risku, tiek lietota jā/nē sistēma (piem., smēķēšana — jā/nē), kas neatspoguļo smaguma pakāpi un riska ietekmi uz kopējo KV risku. Piemēram, ilgus gadus smēķējošam pacientam nepārprotami ir augstāks KV risks nekā pacientam, kas sācis smēķēt relatīvi nesen. [2] 

Terapijas un taktikas vadlīnijas

Dzīvesveida korekcijas (DK) un antihipertensīvās terapijas (AHT) rekomendācijas Dzīvesveida korekcijas (DK) un antihipertensīvās terapijas (AHT) rekomendācijas
3. tabula
Dzīvesveida korekcijas (DK) un antihipertensīvās terapijas (AHT) rekomendācijas

Galvenais ārstēšanas mērķis saskaņā ar 2018. gada ESC vadlīnijām ir pazemināt TA < 140/90 mmHg visiem pacientiem. Ja pacients labi panes ārstēšanu, TA mērķis tiek pārskatīts uz 130/80 mmHg vai zemāk visiem pacientiem. Diastoliskā TA mērķis ir < 80 mmHg visiem hipertensīviem pacientiem neatkarīgi no sākuma TA līmeņa un blakusslimībām. [5]

Hipertensijas ārstēšanas taktika Hipertensijas ārstēšanas taktika
2. attēls
Hipertensijas ārstēšanas taktika

Rekomendētā AH terapijas sākšanas shēma attēlota 3. tabulā. Saskaņā ar Eiropas vadlīnijām pacientiem ar augstu un ļoti augstu kardiovaskulāro risku jau ārstēšanas sākumā indicēta fiksēto antihipertensīvo medikamentu kombināciju sākšana. Tomēr šobrīd jautājums par priekšroku mono– vai kombinētajai terapijai joprojām ir aktuāls, ja nepieciešams izvēlēties visefektīvāko antihipertensīvo medikamentu kombināciju, ņemot vērā to ietekmi uz ikdienas asinsspiediena svārstībām, orgānus aizsargājošu iedarbību, pacienta finansiālo stāvokli un medikamentu kompensācijas nosacījumiem. 

Desmit gadu kardiovaskulārā riska kategorijas (SCORE jeb sistemātiska koronārā riska novērtēšanas sistēma) Desmit gadu kardiovaskulārā riska kategorijas (SCORE jeb sistemātiska koronārā riska novērtēšanas sistēma)
4. tabula
Desmit gadu kardiovaskulārā riska kategorijas (SCORE jeb sistemātiska koronārā riska novērtēšanas sistēma)

Terapijas sākšanas shēma 2. attēlā. Ļoti plaši praksē tiek izmantota arī SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation — sistemātiska koronārā riska izvērtēšana) sistēma, lai izvērtētu pacienta kardiovaskulāro risku tuvākajos desmit gados (4. tabula).

Latvija pieder augsta KVS riska valstīm, tai aktuāla ir SCORE sistēma (3. attēlā), ko izmanto no 2003. gada (pēc PVO datiem). To rekomendē pacientiem ar arteriālu hipertensiju, kuriem nav paaugstināts vai ļoti paaugstināts KVS risks saistībā ar konstatētu KVS, nieru slimību, CD vai ievērojami paaugstināts kāds no RF (piem., holesterīns), vai ir kreisā kambara hipertrofija.

Ar pacientu saistīto iznākumu novērtējums. Pētījuma apskats

SCORE sistēma — 10 gadu risks fatālam KV notikumam augsta riska Eiropas reģionos pēc vecuma, sistoliskā asinsspiediena, kopējā holesterīna līmeņa un smēķēšanas statusa SCORE sistēma — 10 gadu risks fatālam KV notikumam augsta riska Eiropas reģionos pēc vecuma, sistoliskā asinsspiediena, kopējā holesterīna līmeņa un smēķēšanas statusa
3. attēls
SCORE sistēma — 10 gadu risks fatālam KV notikumam augsta riska Eiropas reģionos pēc vecuma, sistoliskā asinsspiediena, kopējā holesterīna līmeņa un smēķēšanas statusa

Viena no aktuālākajām farmakoekonomikas problēmām kardioloģijā — ar arteriālās hipertensijas farmakoloģisko ārstēšanu saistīto izmaksu izvērtēšana. [6]

AH sastopamība pieaugušajiem Latvijā ir kritiski augsta. Turklāt, lai gan AH pati par sevi neizraisa būtisku dzīves kvalitātes (QOL) un darbspēju pasliktināšanos, [7] tā ir galvenais riska faktors vairāku nopietnu kardiovaskulāru komplikāciju (galvenokārt miokarda infarkta un insulta) attīstībai, [3] kuru ārstēšana ir ļoti dārga. [4]

Pēdējos gados parādījušās alternatīvas terapijas metodes, liels skaits dārgu medicīnas tehnoloģiju, medikamentu, pieaug medicīnisko pakalpojumu piedāvājums, [5] taču veselības aprūpei atvēlētās naudas apjoms joprojām ir ierobežots. [8] Tāpēc veselības aprūpes organizatori un praktiķi pastiprināti interesējas par dažādu slimību ārstēšanas ekonomiskā novērtējuma problēmām. [6] Hipertensijas ārstēšana nav izņēmums: antihipertensīvās terapijas izmaksas desmit gados palielinājušās vairākkārt, jo dārgākas kļūst modernās antihipertensīvās zāles un ir jāsasniedz zemāks AS mērķa līmenis. [9]

Tādējādi AH mūsdienās ir visdārgākā sirds—asinsvadu sistēmas slimība. [10]

ASV hipertensijas ārstēšanai katru gadu tērē 131 miljardu $, [11] un tiek minēts, ka ap 2030. gadu šādi izdevumi pieaugs vēl par vismaz 200 miljardiem $. [12]

Tas ir nopietns slogs veselības aprūpes sistēmai un būtiski ietekmē pacienta dzīves kvalitāti, jo samazina viņa darbspējas un palielina pacienta un valsts izdevumus.

Pētījuma novitāte

Medicīnas praksē ieviests jēdziens “ar veselību saistītā dzīves kvalitāte”, [13] ko uzskata par neatņemamu pazīmi, pēc kuras jāvadās, novērtējot pacienta aprūpes efektivitāti. Tieši tāpēc aktuāli šķiet izstrādāt pasākumu kompleksu optimālākās terapeitiskās farmakoloģiskās aprūpes sistēmas organizēšanai ambulatorajā stadijā, kas veicinās traucēto funkciju efektīvāku atjaunošanu, pacientu sociālo adaptāciju un pacientam pieņemamas dzīves kvalitātes sasniegšanu. [14]

Joprojām neatrisināti ir jautājumi par saistību starp dzīves kvalitātes rādītājiem un AH pacientu farmakoloģisko ārstēšanu. Latvijā līdz šim bijuši tikai daži pētījumi (pārsvarā studentu darbi), kur pētīta hronisku slimību ietekme uz pacientu dzīves kvalitāti, jaunākais ir par pacientiem ar 1. tipa cukura diabētu un šo pacientu dzīves kvalitāti jeb QOL (quality of life), [15] taču nav izmantota EQ–5D–5L vai EQ—VAS (vizuālo analogu skala). Šajā nolūkā nepieciešami lielapjoma daudzcentru pētījumi, taču Latvijas teritorijā tādi vēl nav veikti.

Kas ir pacienta dzīves kvalitāte?

Dzīves kvalitāte ir daudzdimensionāls jēdziens, kas attiecas uz “cilvēka uztveri par savu stāvokli dzīvē tās kultūras un vērtību sistēmu kontekstā, kurā viņš dzīvo, un saistībā ar saviem mērķiem, cerībām un standartiem”, kas ietekmē viņa fizisko veselību un personas psiholoģisko stāvokli. [16] Tādējādi tiek pieņemts, ka dzīves kvalitātes novērtējumā jāņem vērā fiziskās veselības aspekti, psiholoģiskais stāvoklis, autonomijas līmenis, sociālās attiecības, uzskati un attieksme pret apkārtējās vides īpašībām. [17]

Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes novērtējumu var izmantot pētījumos, lai analizētu ārstēšanas efektivitāti un ietekmi uz pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanu. Šo novērtējuma veidu dažkārt dēvē par pacienta (ar pacientu saistītu) iznākumu. [17] Pētniekiem ir svarīgi novērtēt ārstēšanas efektivitāti. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes novērtējums bieži tiek iekļauts pētījumos, jo palīdz pētniekiem saprast, vai jaunās ārstēšanas metodes der pacientiem ar noteiktu stāvokli. Dažas ārstēšanas metodes var nevis normalizēt simptomus, bet būtiski uzlabot dzīves kvalitāti un pretēji. [18]

Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par sāpju/diskomforta dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par sāpju/diskomforta dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī
5. tabula
Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par sāpju/diskomforta dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī

Dzīves kvalitātes noteikšanai viena no izplatītākajām ir EQ–5D–5L anketa (EuroQoL grupa) — aptauja, ko veido pieci jautājumi par subjektīvām izjūtām, vērtējot cilvēka fizisko un garīgo veselību. [19] Anketu izmanto, lai mērītu pacientu veselības stāvokli, sniegtu pierādījumus par izmaksu efektivitāti un veiktu iedzīvotāju aptaujas, pētot viņu veselību. [20]

Latvijā veiktais pētījums un rezultāti

Raksta autores maģistra darba pētījuma mērķis bija apzināt to pacientu ģenērisko dzīves kvalitāti, kuri dažādos režīmos lieto farmakoloģiskus AH terapijas līdzekļus. 
Pētījumā piedalījās 15 ārsti speciālisti (ekspertu intervijas) un 395 pacienti, kuriem parakstīti medikamenti AH ārstēšanai un kuri atbilda stingriem atlases kritērijiem. 

No pacientu perspektīvas

Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par trauksmes/depresijas dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par trauksmes/depresijas dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī
6. tabula
Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par trauksmes/depresijas dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī

Pacientiem tika piedāvāts aizpildīt standartizētas anketas EQ—VAS un EQ–5D–5L. Ar EQ–5D–5L intervētie norādīja uz vienu no pieciem līmeņiem: bez problēmām, nelielas problēmas, vidēji smagas problēmas, smagas problēmas un ārkārtējas problēmas/iespēju trūkums.

Veselības stāvokļa raksturošanai tiek izmantots piecciparu skaitlis, kur skaitļa pozīcija nosaka domēnu no 1 (bez problēmām) līdz 5 (ārkārtējas problēmas). Veselības stāvokļiem tiek piešķirtas EQ indeksa vērtības — atsevišķi skaitļi no 0 (nāve) līdz 1 (pilna veselība). EQ indeksa vērtības tiek noteiktas pēc veselības lietderības vērtību kopas, kas izstrādāta attiecīgajai populācijai. [21] Rezultāti attēloti 5.—9. tabulā.

Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par kustību/mobilitātes dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par kustību/mobilitātes dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī
7. tabula
Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par kustību/mobilitātes dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī

Izmantojot EQ—VAS ar vērtībām no 0 līdz 100, respondents subjektīvi novērtēja veselības stāvokli pētījuma veikšanas brīdī. [19] Par pilnīgu veselību EQ—VAS novērtējumā ziņoja 95 % pacientu kontrolētās hipertensijas grupā, kuri lietoja fiksētas devas medikamentus vienā tabletē, un 84 % pacientu, kuri lietoja vairāku tablešu devas (p = 0,421).

Pilnīga veselība ziņota 88 % pacientu nekontrolētas hipertensijas grupā, kuri medikamentus lietoja vienā fiksētas devas tabletē, un 71 % pacientu, kuri lietoja vairākus tablešu medikamentus (p = 0,310).

No speciālistu perspektīvas

Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par pašaprūpes dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par pašaprūpes dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī
8. tabula
Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par pašaprūpes dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī

Lielākā daļa respondentu saviem pacientiem paraksta fiksētas devas medikamentus vienā tabletē (73,3 %) un zīmolu medikamentus (53,3 %). Zāles fiksētās devās galvenokārt tiek izrakstītas tāpēc, ka 1) iepriekšējā ārstēšanas shēma (53,3 %) pacientiem bija par sarežģītu, 2) netiek ievērots iepriekš parakstītās terapijas režīms (60 %).

Parakstot medikamentus fiksētās devu kombinācijās, 66,7 % aptaujāto novēroja, ka samazinās pacientu apmeklējumu skaits. Lielā daļā gadījumu speciālisti ziņoja par pacientu nespēju segt terapijas izmaksas (33,3 %) un par sarežģītām medikamentu lietošanas shēmām (53,3 %).

Tomēr, lai kāda ārstēšanas shēma izvēlēta, AH tiek kontrolēta tikai 60 % gadījumu.

Secinājumi

Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par ikdienas aktivitāšu dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par ikdienas aktivitāšu dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī
9. tabula
Pacientu procentuālā daļa, kuri ziņo par ikdienas aktivitāšu dimensiju sadalījumā pēc ārstēšanas shēmām un hipertensijas kontroles vienā mēnesī

Pāreja no vairāku tablešu režīma uz fiksēto devu kombināciju medikamentiem uzlabo vispārējo dzīves kvalitāti pacientiem ar AH, kuri tiek ārstēti farmakoloģiski.

Lai gan ir izstrādāta plaši izmantotā EuroQol 5 dimensiju (EQ–5D–5L) instrumenta piecu līmeņu versija, Latvijā vēl nav definētas populācijas normas, pēc kurām veikt turpmākos ar veselības novērtējumu saistītos ekonomiskos izvērtējumus, kuru mērķis būtu novērtēt ar veselību saistītās dzīves kvalitātes normatīvās vērtības, izmantojot EQ–5D–5L.

Literatūra

 1. Jordan J, Kurschat C, Reuter H. Arterial Hypertension. Dtsch Arztebl Int, 2018;115(33-34): 557-568. doi: 10.3238/arztebl.2018.0557. PMID: 30189978; PMCID: PMC6156553.
 2. Ruan Y, Guo Y, Zheng Y, et al. Cardiovascular disease (CVD) and associated risk factors among older adults in six low-and middle-income countries: results from SAGE Wave 1. BMC Public Health, 2018; 18(1): 778. doi: 10.1186/s12889-018-5653-9. PMID: 29925336; PMCID: PMC6011508.
 3. Cestario, Santim, Beretta Alves, et al. Prevalence, Knowledge and Treatment of Systemic Arterial Hypertension in A Campaign Day. European Journal of Medical and Health Sciences, 2022; 4(1): 14-20. doi: 10.24018/ejmed.2022.4.1.1126
 4. Curado DdSP, Gomes DF, Silva TBC, et al. Direct cost of systemic arterial hypertension and its complications in the circulatory system from the perspective of the Brazilian public health system in 2019. PLOS ONE, 2021; 16(6): e0253063. doi.org/10.1371/journal.pone.0253063 
 5. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension. Eur Heart J, 2018; 39(33): 3021-3104. doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339 
 6. Wierzejska E, Giernaś B, Lipiak A, et al. A global perspective on the costs of hypertension: a systematic review. Archives of Medical Science, 2020; 16(5): 1078-1091. doi.org/10.5114/aoms.2020.92689
 7. Snarska K, Chorąży M, Szczepański M, et al. Quality of Life of Patients with Arterial Hypertension. Medicina (Kaunas), 2020; 56(9): 459. doi: 10.3390/medicina56090459. PMID: 32916933; PMCID: PMC7559811.
 8. Liaropoulos L, Goranitis I. Health care financing and the sustainability of health systems. Int J Equity Health, 2015; 14: 80. doi.org/10.1186/s12939-015-0208-5 
 9. Davari M, Sorato MM, et al. Cost-effectiveness of hypertension therapy based on 2020 International Society of Hypertension guidelines in Ethiopia from a societal perspective. PLoS One, 2022; 17(8): e0273439. doi: 10.1371/journal.pone.0273439. PMID: 36037210; PMCID: PMC9423649.
 10. Gheorghe A, Griffiths U, et al. The economic burden of cardiovascular disease and hypertension in low- and middle-income countries: a systematic review. BMC Public Health, 2018; 18: 975. doi.org/10.1186/s12889-018-5806-x
 11. Kirkland EB, Heincelman M, Bishu KG, et al. Trends in Healthcare Expenditures Among US Adults With Hypertension: National Estimates, 2003-2014. J Am Heart Assoc, 2018; 7(11): e008731. doi: 10.1161/JAHA.118.008731. PMID: 29848493; PMCID: PMC6015342.
 12. Benjamin EJ, Blaha MJ, Chiuve SE, et al. Heart disease and stroke statistics—2017 update: a report from the American Heart Association. Circulation, 2017; 135: e146-e603.
 13. Arab-Zozani M, Hashemi F, et al. Health-Related Quality of Life and its Associated Factors in COVID-19 Patients. Osong Public Health Res Perspect, 2020; 11(5): 296-302. doi: 10.24171/j.phrp.2020.11.5.05. PMID: 33117634; PMCID: PMC7577388.
 14. Sosnowski R, Kulpa M, Ziętalewicz U, et al. Basic issues concerning health-related quality of life. Cent European J Urol, 2017; 70(2): 206-211. doi: 10.5173/ceju.2017.923. PMID: 28721291; PMCID: PMC5510334.
 15. Tzivian L, Sokolovska J, Grike AE, Kalcenaua A, Seidmann A, Benis A, Mednis M, Danovska I, Berzins U, Bogdanovs A, Syundyukov E. Quantitative and qualitative analysis of the quality of life of Type 1 diabetes patients using insulin pumps and of those receiving multiple daily insulin injections. Health Qual Life Outcomes, 2022; 20(1): 120. doi: 10.1186/s12955-022-02029-2. PMID: 35915454; PMCID: PMC9344781.
 16. Haraldstad K, Wahl A, Andenæs R, et al; LIVSFORSK network. A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences. Qual Life Res, 2019; 28(10): 2641-2650. doi: 10.1007/s11136-019-02214-9. PMID: 31187410; PMCID: PMC6761255.
 17. Karimi M, Brazier J. Health, health-related quality of life, and quality of life: What is the difference? PharmacoEconomics, 2016; 34(7): 645-649. doi: 10.1007/s40273-016-0389-9
 18. Cuerda MC, Apezetxea A, Carrillo L, et al. Development, and validation of a specific questionnaire to assess health-related quality of life in patients with home enteral nutrition: NutriQoL® development. Patient Preference and Adherence, 2016; 10: 2289-2296. doi: 10.2147/PPA.S110188
 19. Devlin NJ, Brooks R. EQ-5D and the EuroQol Group: Past, present and future. Appl. Health Econ. Health Policy, 2017; 15: 127-137.
 20. Feng Y, Devlin N, Herdman M. Assessing the health of the general population in England: How do the three- and five-level versions of EQ-5D compare? Health Qual. Life Outcomes, 2015; 13: 171.
 21. Emrani Z, Akbari Sari A, Zeraati H, et al. Health-related quality of life measured using the EQ-5D–5 L: population norms for the capital of Iran. Health Qual Life Outcomes, 2020; 18: 108. doi.org/10.1186/s12955-020-01365-5
Raksts žurnālā