PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Aprit 95 gadi medicīnas izglītībai Latvijā

Rīgas Stradiņa universitāte
Aprit 95 gadi medicīnas izglītībai Latvijā
Šodien, 2. februārī aprit 95 gadi medicīnas izglītībai Latvijā, jo tieši 1920. gada 2. februārī zviedru izcelsmes profesora Gastona Bakmaņa nolasītā lekcija anatomijā tiek uzskatīta par aizsākumu vietējās medicīnas izglītības un zinātnes veiksmes stāstam starptautiskā mērogā.

Jau pirms 95 gadiem Latvijas medicīnas izglītības un zinātnes telpa bija ļoti multikulturāla, līdzīgi kā tas ir šodien. Ņemot vērā nacionālas valsts veidošanos, lielākā daļa medicīnas mācībspēku bija vai nu ieguvuši izglītību ārvalstīs, vai bija viespasniedzēji. Tieši tāds bija arī Gastons Bakmans (Gaston Victor Backman, 1883-1964) - zviedru anatoms un antropologs. Bakmans no 1901. līdz 1912. gadam bija studējis medicīnu Upsalas universitātē un strādājis par asistentu Stokholmas antropoloģijas un etnogrāfijas muzejā (1916-1920). Savukārt, atsaucoties kolēģu un draugu aicinājumam, 1920. gada janvārī Bakmans ieradās Rīgā, un no 1920. līdz 1925. gadam strādāja par anatomijas un histoloģijas profesoru, bet pēc pārcelšanās atpakaļ uz Zviedriju bija anatomijas profesors Lundas universitātē. Gastons Bakmans ir arī Trīs zvaigžņu ordeņa kavalieris, ko viņam piešķīra Latvijas valsts prezidents Jānis Čakste.

Rīgas Stradiņa universitātes rektors Jānis Gardovskis norāda, ka toreizējais laiks medicīnas izglītībā uzrāda paralēles ar šodienu. „Arī šodien izglītības telpa piedzīvo pārmaiņas un meklē iespējas, kā attīstīties. Ja pirms 95 gadiem aktuāls bija jautājums, kā izveidot vietēja mēroga izglītību, tad šodien - kā šo lokālo izglītību saglabāt, iznesot to jau starptautiskā mērogā. Faktiski, varētu teikt, ka arī šodien, līdzīgi kā pirms 95 gadiem, mēs meklējam un aicinām uz Latviju tādus Gastonus Bakmaņus - ārvalstu vieslektorus, un arī mūsu pašu profesori dodas uz ārvalstu universitātēm, lai dalītos pieredzē un zināšanās. Vēsture rāda, ka zinātnieku un studentu mobilitāte ir pastāvējusi jau gadsimtiem ilgi, paverot iespēju vienotajā zinātnes intelektuālajā telpā veikt unikālus atklājumus visas cilvēces labklājības vārdā."

Rīgas Stradiņa universitāte, kas ir vadošā un tradīcijām bagātākā medicīnas izglītības iestāde Latvijā, šogad atzīmē 65 dibināšanas gadadienu, turklāt šogad aprit arī 25 gadi kopš RSU sāka studijas pirmais ārvalstu students. Noslēdzoties ziemas uzņemšanai 2015. gada janvārī, RSU pastāvīgi studējošo ārvalstu studentu skaits medicīnā un stomatoloģijā ir sasniedzis 1475, kas ir 21% no kopējā RSU studējošo skaita. Jau vairākus gadus pēc kārtas tas ir lielākais ārvalstu studentu īpatsvars kādā no Baltijas augstskolām. Par izciliem sasniegumiem augstākās izglītības eksportā RSU 2014. gadā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras eksporta gada balvu „Latvji, brauciet jūriņā!".