PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Aptaukošanās saistīta ar smagu Covid-19 slimības gaitu

Doctus
Aptaukošanās saistīta ar smagu Covid-19 slimības gaitu
Cilvēkiem ar aptaukošanos ir lielāks risks, ka Covid-19 būs smaga slimības gaita un augstāks nāves risks, secināts pētījumā.

Pētījumā iekļāva 482 Covid-19 pacientus, kuri bija hospitalizēti laika periodā 2020.gada 1.marts – 20.aprīlis. No visiem pētījumā iekļautajiem dalībniekiem 202 (41, 9 %) ķermeņa masas indekss (ĶMI)  bija zem 25 kg/m2, 176 (36,5 %) ĶMI bija robežās starp 25 un 29,9 kg/m2, 84 (17,4 %) ĶMI bija starp 30 un 34,9 kg/m2 un 20 (4,1 %) ĶMI bija >=35 kg/m2.

Loģistiskās regresijas analīze uzrāda, ka paaugstināts respiratoras mazspējas risks un risks nonākt intensīvās terapijas nodaļā ir cilvēkiem ar ĶMI starp 30 un 34,9 kg/m2 (respiratoras mazspējas OR=2,32, 95 % TI [1,31 – 4,09; p<0,05 un intensīvās terapijas OR=4,96, 95 % TI [2,53 – 9,74; 95 % TI [2,53 – 9,74]; p<0,05) un tiem, kuriem ĶMI >=35 kg/m2 (respiratoras mazspējas OR=3,24; 95 % TI [1,21-8,68], p=0,019 un intensīvās terapijas OR = 6,58, 95 % TI [2,31-18,7], p<0,001).

Nāves risks ir statistiski ticami lielāks Covid-19 pacientiem ar ĶMI>=35 kg/m2 (OR=12,1, 95 % TI [3,25 – 45,1], p<0,001).

Pētnieki secina, ka hospitalizētiem Covid-19 pacientiem ar ĶMI >=30 kg/m2  ir augstāks respiratoras mazspējas risks, lielāka iespējamība, ka būs smaga slimības gaita un būs nepieciešama intensīvā terapija un augstāks nāves risks.

AVOTS: Rottoli M, Bernante P, Belvedere A, et al. How important is obesity as a risk factor for respiratory failure, intensive care admission and death in hospitalised Covid-19 patients? Results from a single Italian centre. European Journal of Endocrinology, online publication date 01 Jul 2020