PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ātriju fibrilācija ir neatkarīgs riska faktors mirstībai stacionāros pacientiem ar Covid-19

Doctus
Ātriju fibrilācija ir neatkarīgs riska faktors mirstībai stacionāros pacientiem ar Covid-19
Pixabay
Pētījumā atklāts, ka ātriju fibrilācijas (ĀF) izplatība hospitalizētajiem pacientiem ar Covid-19 ir 17,6 % un ĀF, īpaši nesen diagnosticēta, ir neatkarīgs riska faktors intrahospitālai mirstībai.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot ĀF izplatību pacientiem, kuri hospitalizēti ar Covid-19, un tās ietekmi uz intrahospitālo mirstību.

Pētījumā iekļāva pacientus, kuri tika hospitalizēti stacionārā ar Covid-19 diagnozi; pacientus iedalīja divās grupās: ir ĀF un nav ĀF. ĀF tālāk tika klasificēts: nesen sākusies ĀF vs ĀF anamnēzē.

ĀF tika konstatēts 1687 no 9564 pacientiem (17,6 %). No tiem 1109 pacientiem (65,7 %) ĀF tika konstatēts pirmo reizi. Statistikas analīzei 1238 pacientu pāri ar un bez ĀF tika salīdzināti un iegūts rezultāts, ka ĀF grupai ir augstāki stacionārās mirstības rādītāji (54,3 % pret 37,2 %; p<0,0001). ĀF grupā ar 500 pāriem uzrādījās augstāka intrahospitālā mirstība tiem, kuriem no jauna diagnosticēja ĀF, salīdzinot ar tiem, kuriem ĀF diagnoze bija anamnēzē (55,2 % vs 46,8 %, p=0,009).   Intrahospitālās mirstības riska attiecība no jauna diagnosticētai ĀF pret sinusa ritmu bija 1,56 (95 % TI [1,42 – 1,71], p<0,0001). Citu sirds slimību esamība nebija saistīta ar augstāku intrahospitālo mirstību pacientiem ar ĀF (p=0,1).

No pacientiem, kuri tika hospitalizēti ar Covid-19, 17,6 % bija ĀF. ĀF, īpaši nesen diagnosticēta, bija neatkarīgs intrahospitālās mirstības riska faktors pacientiem ar Covid-19.

 

AVOTS: Mountantonakis SE, Saleh M, Fishbein J, et al. Atrial fibrillation is an independent predictor for in-hospital moratlity in patients admitted with SARS-CoV-2 infection. HeartRhythm,January 22, 2021