PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

No nākamā gada plānots ieviest jaunu atalgojuma modeli

D. Ričika
No nākamā gada plānots ieviest jaunu atalgojuma modeli
Kopš gada sākuma Veselības ministrija ar Valsts kanceleju, nozares profesionālajām asociācijām un ārstniecības iestādēm izstrādājusi jaunu ārstniecības personu atalgojuma modeli. Mērķis — lai tas būtu gan efektīvs, gan caurskatāms.

Plānots, ka jauno atalgojuma sistēmu varētu pakāpeniski ieviest no nākamā gada divu gadu laikā. Ja šobrīd samērā lielu daļu mediķu atalgojuma veido piemaksas, tad mērķis ir panākt, ka vismaz 70% no darba samaksas ir pastāvīgi fiksēta.

Valsts kontrole veikusi revīziju Paula Stradiņa KUS un secinājusi, ka mediķu atlīdzības nosacījumi nav ne taisnīgi, ne izsekojami, ne saprotami. 2018. —2019. gadā piešķirtais papildu finansējums palielinājis “’sķēri” starp darba samaksas zemāko un augstāko robežu. Amata aprakstos ar vienādiem pienākumiem vidējā darba apmaksa atšķiras līdz pat trīs reizēm. Turklāt darba apmaksas apjomu ietekmē nevis pamatalga, bet gan piemaksas un citi atlīdzības mehānismi. Vēl katrai struktūrvienībai ir citi darba samaksas veidošanās principi, un tie var atšķirties arī vienas struktūrvienības ietvaros. Piemēram, vienas nodaļas diviem vienādas specialitātes ārstiem stundas vidējā darba samaksa ir bijusi 17,14 eiro un 37,53 eiro. Vai divām māsām, kuras ir nodarbinātas slimnīcā uz pilnu slodzi, stundas samaksa attiecīgi bijusi 9,82 eiro un 16,57 eiro.

Slimnīcas vadība norāda, ka darba slodze mediķiem ir atšķirīga, jo tā ir esot atbilstoša pieredzei, darba stāžam, profesionālajai kompetencei un prasmēm, kā arī reputācijai sabiedrībā.Ir tādi slimnīcas darbinieki, kuriem dota iespēja normālā darba laika ietvaros vienlaikus veikt dažādus papildu pienākumus, kas ir labāk apmaksāti nekā pamatdarbs.

Stradiņa slimnīca norāda, ka 2017. gadā sākts darbs pie jaunas atlīdzības sistēmas izveides, lai piesaistītu jaunus darbiniekus un noturētu esošos — pašlaik slimnīcā ir 65 māsu un 70 ārstu vakances.  Ar 2021. gadu plānots ieviest jauno atalgojuma modeli internās medicīnas specialitātēs, kuras salīdzinoši ir finansiāli nenovērtētas.

 FOTO: Pixabay.com