PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Veselības aprūpes darbinieki visvairāk pakļauti Covid-19 inficēšanās riskam

Doctus
Veselības aprūpes darbinieki visvairāk pakļauti Covid-19 inficēšanās riskam
Veselības aprūpes darbiniekiem, īpaši medmāsām, ir augsti SARS-CoV-2 izplatības rādītāji, salīdzinot ar cilvēkiem, kuri nestrādā veselības aprūpē, secināts pētījumā.

Tiek uzskatīts, ka veselības aprūpes darbiniekiem ir paaugstināts smagas SARS-CoV-2 infekcijas risks, jo tie saskaras ar inficētiem pacientiem. Tomēr šo risku novērtēšanai ir bijuši maz epidemioloģisko pētījumu.

Tika veikts perspektīvs kohorta pētījums ar veselības aprūpes darbiniekiem (n=526) un citu profesiju pārstāvjiem (n=283) bez zināmas SARS-CoV-2 infekcijas. Šķērsgriezuma analīzē analizēja SARS-CoV-2 infekcijas statusu.

Pētījuma sākumā 41 (5 %) dalībniekam veicot testu atklāja SARS-CoV-2 infekciju, no tiem 14 dalībniekiem bija simptomi. SARS-CoV-2 infekcijas izplatība bija augstāka starp veselības aprūpes dalībniekiem (7,3 %)  salīdzinot citās profesijās strādājošajiem (0,4 %), absolūtais risks veselības aprūpes darbiniekiem bija par 7 % augstāks (95 % TI [4,7 – 9,3 %]). Lielākā daļa inficēto veselības aprūpes darbinieku bija medicīnas māsas (62,5 %). Pozitīvo testu skaits pieauga divu nedēļu periodā, kad pieauga arī apstiprināto gadījumu skaits slimnīcā un valstī kopumā.

 Pētījuma rezultāti uzrāda, ka veselības aprūpes darbiniekiem ir augstāka SARS-CoV-2 infekcijas izplatība, salīdzinot ar citās profesijās nodarbinātajiem. Kohortu turpinās novērot un uzraudzīt infekcijas biežumu un transmisijas riska faktorus.

 

AVOTS: Barrett ES, Horton DB, Roy J, et al. Prevalence of SARS-CoV-2 infection in previously undiagnosed health care workers in New Jersey, at the onset of the U.S. COVID-19 pandemic. BMC Infectious Diseases, 2020; 20 (1)