PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendijas

K. Kaidaka
Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendijas
Brāļu Bertrama un Kristapa Zariņu medicīnas atbalsta fonds 2016. gadā papildus tradicionālajām stipendijām, kas paredzētas jauno ārstu profesionālajai pilnveidei un medicīnas studentu izglītības atbalstam, izsludina jaunu stipendiju “Akadēmiskā attīstība un izcilība”.

Šī būs stipendija sertificētiem ārstiem specialitātē savas profesionālās, akadēmiskās un vadības karjeras attīstībai. Jaunās stipendijas apmērs - līdz 20000 USD

Stipendiju vēsture

Zariņu medicīnas studiju stipendijas Latvijas ārstiem tika izveidotas 2003. gadā. Idejas ierosinātājs bija mecenāts Normans Naits (ASV), kurš ziedoja Latvijas Medicīnas Fondam ar mērķi atzīmēt un novērtēt latviešu ārstu no ASV – brāļu Bertrama Zariņa (Hārvarda Universitātes ortopēdijas profesors) un Kristapa Zariņa (Stenforda Universitātes ķirurģijas profesors) ieguldījumu Latvijas medicīnas attīstībā. Kopš 2003. gada 29 jaunie ārsti no Latvijas ir saņēmuši 140 000 $ mācību stipendijām un papildinājuši savas zināšanas 12 dažādās valstīs.

Stipendiju mērķis

Zariņu medicīnas studiju ceļojumu stipendijas mērķis ir palīdzēt Latvijas ārstiem papildināt zināšanas dažādās ārzemju augstskolās un zinātniskās laboratorijās. Stipendija ir plānota studiju ceļojumiem uz Eiropas vai citām valstīm 1- 6 mēnešu garumā, lai piedalītos slimnīcu, medicīnas centru un universitāšu klīniskajā un/vai pētniecības darbā un studijās. Stipendija domāta tiem ārstiem, kas vēlas apgūt jaunas, līdz šim Latvijā nepielietotas vai mazpielietotas ārstēšanas metodes, Latvijai trūkstošas un pašreiz aktuālas specialitātes, lai tās turpmāk izmantotu Latvijas pacientu ārstēšanā un kolēģu apmācībā, kā arī jaunu progresīvu darba organizācijas metožu apguvei. Stipendijas ik gadus piešķir līdz 5 pretendentiem.

Stipendijas

1."Akadēmiskā attīstība un izcilība". Stipendija paredzēta pieredzējušam ārstam- speciālistam, kurš ir kandidāts uz augstāku akadēmisko vai administratīvo amatu

2. "Izglītības atbalsta stipendija". Rezidentam vai ārstam, kurš strādā pirmos piecus gadus pēc augstskolas vai rezidentūras beigšanas.

3. "Medicīnas studenta atbalsta stipendija". Medicīnas studentam, kas studē 5. vai 6. kursā.

Prasības pretendentam

  • Pretendentam ir jāpiedalās klīniskajā un/vai pētnieciskajā darbā, un/vai jābūt iesaistītam administratīvās kapacitātes pilnveidē medicīnas jomā. (Atkarībā no stipendijas veida)
  • Kritēriji pretendenta izvērtēšanai ir: motivācijas pamatotība, iepriekšējie sasniegumi medicīnas un pētniecības jomā, mācību pieredze ārzemēs un izvēlētā studiju virziena spēja palīdzēt Latvijas medicīnai attīstīties un sasniegt augstus starptautiskus standartus.
  • "Izglītības atbalsta stipendijai" priekšroka ir ārstiem, kuri jau strādā Latvijā vai kuriem būs nodrošināta darba vieta Latvijā.
  • "Akadēmiskā attīstība un izcilība" vai "Izglītības atbalsta stipendija" saņēmējs pēc apmācības apņemas vismaz 3 gadus strādāt Latvijas veselības aprūpes sistēmā.
  • "Akadēmiskā attīstība un izcilība" stipendijai priekšroka kandidātiem, kurus izvirza universitātes slimnīca.
  • Pretendents slēdz vienošanos ar Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendiju fondu par līdzekļu saņemšanas un izlietošanas kārtību.
  • Pēc apmācību beigām ( un apmācību posmos, ja mācību laiks ir vairāk par 3 mēnešiem) stipendiāts sniedz rakstisku finanšu izlietojuma un mācību satura atskaiti.

Iesniedzamie dokumenti

1. Pieteikums ar stipendijas mērķa aprakstu un motivāciju.

2. Curriculum vitae

3. Oficiāls uzaicinājums no kādas ārzemju apmācību iestādes papildināt zināšanas ārpus Latvijas

4. Ieteikuma vēstule no darba vietas (strādājošiem), profesionālās asociācijas un/vai augstskolas.

5. Nepieciešamā finansējuma pamatojuma atšifrējums.

6. Stipendijas izmantošanas laiks – 24 mēneši no līguma parakstīšanas datuma.

Lai pieteiktos stipendiju konkursam, pretendentiem ir jānosūta pieteikuma e-pasts uz laza@lazariga.lv, pievienojot visus dokumentus, tēmā norādot Zariņu studiju ceļojuma stipendija Pieteikumu iesniegšanas termiņš Zariņu studiju ceļojuma stipendijām: 2016.g.15.maijs

Atlases process

Stipendiātu atlase notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā – rakstisko pieteikumu izvērtēšana. Otrajā kārtā – klātienes intervija. Par intervijas laiku un vietu pretendents tiks telefoniski informēts. Stipendijas tiks svinīgi pasniegtas jūnija sākumā Latvijā, klātesot prof. Bertramam Zariņam. Papildus informācija par prasībām pretendentiem www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas