PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Fizisks trauslums, ģenētiskā predispozīcija un incidenta Parkinsona slimība

Doctus
Fizisks trauslums, ģenētiskā predispozīcija un incidenta Parkinsona slimība
Pixabay.com
Šķērsgriezuma pētījumos pierādīts, ka pacientiem ar Parkinsona slimību bieži sastopams fenotips ir trauslums (frailty), kamēr ilgtermiņa pētījumi šo saistību līdz šim nav pierādījuši. Tāpēc laikā no 2006.–2010.gadam ar 12 gadu novērošanas periodu tika organizēts perspektīvs kohortas pētījums, lai izvērtētu trausluma un Parkinsona slimības attīstības saistību, kā arī analizētu ģenētisko risku ietekmi šādas saistības gadījumā.

No Apvienotās Karalistes Biobankas datiem tika rekrutēti 500 000 vidēja vecuma un vecāki pieaugušie. No tiem pētījumā netika iekļauti indivīdi, kas ir jaunāki par 40 gadiem, kam jau ir demences vai Parkinsona slimības diagnoze. No tālākas datu analīzes tika izslēgti to pacientu dati, kas bija miruši divu gadu laikā no pētījuma sākuma brīža. Tāpat no pētījuma tika izslēgti tie dalībnieki, kuriem nebija pieejami ģenētiskie dati vai bija nesakritības ģenētiskajā un pašu ziņotajā dzimumā, nebija pieejami trausluma novērtēšanas dati. Noslēdzošajā analīzē tika iekļauti 314 998 dalībnieki.

Fizisku trauslumu novērtēja pēc Frīda (Fried) kritērijiem piecās domēnēs: svara zudums, bezspēks, zema fiziskā aktivitāte, lēns soļošanas ātrums un vājš satvēriena spēks. Parkinsona slimības poliģenētiskais riska rezultāts sastāvēja no 44 atsevišķu nukleotīdu variantiem. No 314 998 dalībniekiem (vidējais vecums 56,1 gads; 49,1 % vīrieši), tika dokumentēti 1916 jauni Parkinsona slimības gadījumi. Salīdzinājumā ar pētījuma dalībniekiem, kam trauslumu nekonstatēja, incidentas Parkinsona slimības riska attiecība (RA) pirms trausluma stāvokļa un trausluma gadījumā bija attiecīgi 1,26 (95 % TI 1,15–1,39) un 1,87 (95 % TI 1,53–2,28). Absolūtā rādītāja atšķirība uz 100 000 persongadiem bija 1,6 (95 % TI 1,0–2,3) pirms trausluma stāvokļa gadījumā un 5,1 (95 % TI 2,9–7,3) trausluma gadījumā. Bezspēks, nogurums (RA 1,41; 95 % TI 1,22–1,62), lēns soļošanas ātrums (RA 1,32; 95 % TI 1,13–1,54), vājš satvēriena spēks (RA 1,27; 95 % TI 1,13–1,43) un zema fiziskā aktivitāte (RA 1,12; 95 % TI 1,00–1,25) bija saistīti ar incidentu Parkinsona slimību. Tāpat tika novērota augsta mijiedarbība starp trauslumu un ģenētisko predispozīciju pēc poliģenētiskā riska rezultāta. Attiecīgi augstākais Parkinsona slimības risks tika novērots pacientiem ar fenotipisku trauslumu un augstu ģenētisko risku.

Avots: Zheng Z, Lv Y, Rong S, Sun T, Chen L. Physical Frailty, Genetic Predisposition, and Incident Parkinson Disease. JAMA Neurol. Published online March 13, 2023. doi:10.1001/jamaneurol.2023.0183