PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Iedzīvotāji kūtri ziņo par zāļu blaknēm

Doctus
Iedzīvotāji kūtri ziņo par zāļu blaknēm
Zāļu Valsts aģentūra
Lai iedrošinātu sabiedrību un veicinātu zāļu blakņu ziņošanas kultūru Latvijā, Zāļu Valsts aģentūra uzsākusi sabiedrības informēšanas kampaņu “Lieto zāles? Novēro blaknes? Ziņo!”. Tās ietvaros ZVA vienkāršojusi un padarījusi ērtāku ziņošanu par zāļu blaknēm. Ziņojumu par zāļu blaknēm iedzīvotāji turpmāk varēs iesniegt ZVA, noskenējot QR kodu un aizpildot ziņojumu elektroniski.

Ziņot iespējams, skenējot QR kodu, kurš pieejams aptiekās vai ZVA tīmekļvietnē. QR kods aizvedīs uz iedzīvotājiem paredzētu blakņu ziņošanas veidlapu. Ziņot par zāļu blaknēm var arī ZVA tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Pacientiem un sabiedrībai”, pēc tam izvēloties sadaļu “Zāles” un “Ziņot par blakusparādībām”. Visus saņemtos ziņojumus ZVA izvērtēs un ievadīs starptautiskā ES datubāzē, kurā apkopoti un izvērtēti ziņojumi no visas Eiropas un pasaules.

Aizvadītā gada decembrī veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja liecina, ka kopumā 22% respondentu pēdējo 20 gadu laikā ir saskārušies ar zāļu blaknēm un 72% iedzīvotāju, kas ir pieredzējuši zāļu blakusparādības, norāda, ka par tām ir ziņojuši ārstam, farmaceitam, māsai, ZVA vai farmācijas uzņēmumam.

Lai gan daļa iedzīvotāju apzinās, ka zālēm var būt blaknes, tomēr Latvijā saņemto iedzīvotāju ziņojumu skaits rada bažas, ka ne visos gadījumos, kad novēro blakni, par to tiek paziņots ZVA. Faktiskā situācija liecina, ka iedzīvotāji par zāļu blaknēm ZVA ziņo maz – 2023. gadā ir saņemts tikai 61 ziņojums.

Lai iedrošinātu sabiedrību un veicinātu zāļu blakņu ziņošanas kultūru Latvijā, ZVA uzsākusi sabiedrības informēšanas kampaņu “Lieto zāles? Novēro blaknes? Ziņo!”. Kampaņas mērķis ir palielināt iedzīvotāju informētību un izpratni par zāļu blaknēm un veicināt iedzīvotāju ziņošanu ZVA.

Kampaņas ietvaros izstrādāti vairāki informatīvi materiāli sabiedrībai – videoklips, informatīvs buklets iedzīvotājiem un farmaceitiem, plakāti un uzlīmes ar QR kodu ērtākai zāļu blakņu ziņošanai.