PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Izstrādā priekšlikumus jaunas tiesiskās kultūras īstenošanai pacientu tiesību jomā

Doctus
Izstrādā priekšlikumus jaunas tiesiskās kultūras īstenošanai pacientu tiesību jomā
Freepik
Veselības inspekcijas vadītā darba grupa pacientu tiesību ekspertu, pacientu organizāciju pārstāvju, docētāju, profesoru, juristu, ārstu sastāvā, ir vienisprātis, ka veselības aprūpes kopējai ceļa kartei jābalstās cilvēktiesību pamatprincipā “Respect, protect, fulfil” jeb “ievērot, aizsargāt, īstenot”.

Par sākotnējo soli uzskatāma pacientu tiesību izpratnes veidošana ārstniecības personām, paredzot, ka pacientu tiesības iekļautas jau mediķu studiju programmās, un vēlāk papildinātas tālākizglītībā. Savukārt pacientam nodrošināta viegli piekļūstama un ērti lietojama informācija par viņa tiesībām. Lai izpildītos pacientu tiesību reāla aizsardzība, ārstniecības iestādēs ieviešams pacienta tiesību īstenošanas plāns savukārt lielākajās iestādēs arī pacientu tiesību aizsardzības speciālists.

Pacientu tiesību aizsardzības speciālists veicinātu konfliktsituāciju mazināšanos un gadījumos, kur tādas veidojas, sekmētu to tūlītēju risinājumu pašā ārstniecības iestādē “uz vietas” - tuvāk situācijai, pacientam un ārstam. Pacientu tiesību aizsardzības speciālists gan pacientam, gan personālam sniegtu padomus, konsultācijas un ieteikumus, izskaidrotu pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus un, ja vajadzīgs, palīdzētu ar iebildumu un sūdzību iesniegšanu.

Pacientu statusa stiprināšanas darba grupas izstrādātie priekšlikumi precizē pacienta un ārstniecības personāla tiesības un pienākumus, stiprina pacienta statusu ārstniecībā, definē administratīvās un profesionālās disciplināratbildības stiprināšanu, paredzot kompetentajās iestādēs ētikas komisijas, profesionālās darbības izvērtēšanas komisijas, kā arī disciplinārsodus- brīdinājumus, piezīmes, rājienus, sertifikāta darbības apturēšanu, un pienākumu apmeklēt tālākizglītības kursus pacientu tiesību jomā noteiktā apjomā. Tāpat priekšlikumu kopums stiprina pacientu tiesību aizsardzības kontroli un uzraudzību Veselības inspekcijas personā.