PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Astma un alerģisks rinīts saistīts ar smagāku Covid-19 gaitu

Doctus
Cilvēki ar alerģisku rinītu un astmu ir nedaudz vairāk pakļauti inficēšanās riskam ar Covid-19 un viņiem ir ievērojami augstāks smagas slimības norises risks, secināts Dienvidkorejā veiktā pētījumā.

Pētījumā analizēja saistību starp alerģiskām slimībām un pozitīvu SARS-CoV-2 testu un klīniskajiem Covid-19 iznākumiem (ievietošana intensīvās terapijas nodaļā, pieslēgšana mākslīgajai ventilēšanai un nāve).  

Šis bija populācijā balstīts kohorta pētījums, kas tika veikts Dienvidkorejā. Pētījumā iekļāva visus pieaugušos pacientus, kuri tika testēti uz SARS-CoV-2 laika periodā 2020.gada 1.janvāris – 2020.gada 15.maijā. Tika novērtēta saistība starp pozitīvu SARS-CoV-2 testu un alerģisku slimību visā kohortā (n = 219 959) un Covid-19 klīnisko rezultātu atšķirības pacientiem ar alerģiskām slimībām un pozitīvu SARS-CoV-2 (n = 7340 ).

Visā kohortā pacienti, kuriem tika veiktas SARS-CoV-2 pārbaudes, tika novērtēti, lai pārliecinātos, vai astma un alerģiskais rinīts ir saistīti ar paaugstinātu SARS-CoV-2 testa pozitivitātes iespējamību. Tika atklāts, ka astma un alerģisks rinīts ir saistīti ar sliktākiem Covid-19 klīniskajiem rezultātiem pacientiem ar pozitīvu SARS-CoV-2 testu. Pacientiem ar nealerģisku astmu bija lielāks pozitīva SARS-CoV-2 testa risks un sliktāki Covid-19 klīniskie rezultāti nekā pacientiem ar alerģisku astmu.

Pētnieki secināja, ka alerģisks rinīts un astma, īpaši nealerģiska astma, ir saistīti ar paaugstinātu SARS-CoV-2 inficēšanās risku un smagu Covid-19 norises gaitu.

AVOTS: Yang JM, Koh HY, Moon SY, et al. Allergic disorders and susceptibility to and severity of Covid-19: A nationwide cohort study. The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2020, August 15.