PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Augstas statīnu devas pasargā no demences

Doctus
Augstas statīnu devas pasargā no demences vecāka gadagājuma cilvēkus - šādus secinājumus prezentēja dr.Tin-Tse Lin no Taivānas ESC kongresā 2013.gada 31.augustā. Pētījumā, kurā piedalījās gandrīz 58,000 pacientu, tika secināts, ka augstu statīnu devu lietošana aizsargā no demences.

Pētījuma autors stāsta, ka statīnus plaši izmanto vecāka gadagājuma cilvēkiem kardiovaskulārā riska novēršanai, bet nesen klajā nākušie ziņojumi par ar statīniem asociētiem kognitīviem traucējumiem lika sarosīties FDA (USA Food and Drug Administration) un reģistrēt šādu statīnu blakni zāļu drošības lapā. „Iepriekšējie pētījumi uzskatīja, ka statīnu terapijai ir veicinoša ietekme uz demences attīstību, bet daži plaša mēroga pētījumi fokusējās uz statīnu ietekmi uz ne-vaskulāras demeces attīstību geriatriskā populācijā", stāsta dr.Lin. Savukārt šajā pētījumā tika skatīts jautājums, vai statīnu lietošanu var asociēt ar jauniem demences gadījumiem. Nejaušinātā pētījumā tika izvēlēta 1 miljons liela cilvēku grupa, no kuras atlasīti 57,669 cilvēki virs 65 gadu vecuma bez demences anamnēzē 1997.un 1998.gadā. Atlasītā cilvēku kohorta tika pētīta 4,5 gadus un jaunas demences diagnozes tika uzstādītas 5,516 cilvēkiem. Tālāk visi pētījumā iesaistītie cilvēki tika sadalīti kategorijās, attiecīgi pēc ikdienā lietojamās un kopējās statīnu devas. Aprēķinātais demences risks bija apgriezti proporcionāls ar palielināto kopējo vai ikdienas lietoto statīnu devu. Pacientiem, kuri saņēma lielākās statīnu devas, demences risks samazinājās pat 3 reizes. Pats pētījuma autors secināja, ka šis bija pirmais tik plaša mēroga pētījums, kas pētīja dažādu statīnu ietekmi uz demences attīstību statīnu lietošanas laikā geriatriskiem pacientiem. „Mēs secinājām, ka augstas statīnu devas, jo īpaši spēcīgas iedarbības statīni, pasargā no demences," noslēgumā secināja dr.Lin. Materiāls ņemts no ECS (European Society of Cardiology) mājaslapas.