PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Azitromicīna lietošana nedaudz paaugstina kardiovaskulāras nāves risku

Doctus
Azitromicīns ir viena no biežāk izrakstītajām antibiotikām ASV. Dažos novērojumu pētījumos tā lietošana tika saistīta ar paaugstinātu nāves risku sirds un asinsvadu slimību dēļ.

Pētījuma mērķis bijanovērtētu sirds un asinsvadu un pēkšņas nāves relatīvos un absolūtos riskus pēc ambulatoras azitromicīna lietošanas, salīdzinot ar amoksicilīnu - antibiotiku, par kuru nav zināms, ka tā palielina kardiovaskulāru notikumu risku.

Retrospektīvā kohorta pētījumā iekļāva pacientus (30 – 74 gadi). Izslēgšanas kritēriji bija: vairāk kā 1 antibiotikas lietošana 10 dienu laikā, hospitalizācija via atrašanās aprūpes iestādē, smagas saslimšanas. Tika rēķināts kardiovaskulārās nāves risks saistībā ar azitromicīna vai amoksicilīna lietošanu, tika kontrolēta jaucējfaktoru iedarbība.

Pētījumā iekļāva 7 824 681 antibiotiku ekspozīcijas gadījumu, tai skaitā, 1 736 976 azitromicīna ekspozīcijas (22,2 %) un 6 087 705 amoksicilīna ekspozīcijas (77,8 %); pētījumā piedalījās 2 929 008 unikāli indivīdi (vidējais vecums bija 50,7 gadu [SD = 12,3]; 61,8 % bija sievietes).Azitromicīna lietošana 5 dienas pēc ekspozīcijas bija saistīta ar statistiski ticami lielākiem kardiovaskulāras nāves draudiem (HR=1,82; 95 % TI [1,23 – 2,67]), salīdzinot ar amoksicilīna grupu. Attiecībā uz pēkšņu kardiālu nāvi saistību nenovēroja  (HR=1,59; 95 % TI [0,90 – 2,81]).

6 – 10 dienas pēc ekspozīcijas netika novērots paaugstināts risks.

Azitromicīna lietošana bija saistīta arī ar paaugstinātu ne kardiovaskulāras nāves risku (HR=2,17; 95 % TI [1,44 – 3,26]) un visu cēloņu mirstību (HR=2,09; 95 % TI [1,51 – 2,63]) 5 dienas pēc ekspozīcijas.

Pētījuma rezultāti uzrāda, ka ambulatorā praksē lietots azitromicīns ir saistīts ar paaugstinātu kardiovaskulāras un ne kardiovaskulāras nāves risku. Šajā pētījumā netika pierādīta cēloņsakarība.

AVOTS: Zaroff JG, Cheetham TC, Palmetto N, et al. Association of Azithromycin Use With Cardiovascular Mortality.JAMA Netw Open. 2020;3(6):e208199.